Растителна защита

Мероприятия в овощната градина.Не оставяйте без грижи и плододаващите малини.

След приключване на

есенната беритба почвата в междуредията на плододаващите малини се обработва на дълбочина 12-15 см за унищожаване на причинителите на болестите и неприятелите. Ако се практикува запасяващо торене (веднъж на на три-четири години), преди основната есенна обработка напочвата в междуредията се разхвърлят 4-6 тона оборски тор, 70-80 кг суперфосфат и 25-30 кг калиев сулфат във физическо вещество. В този случай дълбочината на оранта трябва да е 16-18 см , за да се заорат внесените торове и да се подобри въздушно-водният режим на почвата около корените на растенията. При силно засушаване към края на месеца може да се наложи влагозапасяваща поливка.