Растителна защита

Болестта ръжда по дюлята - Gymnosporangium confusum Plower. се наблюдава в райони, където има хвойна. По листата се появяват закръглени винено кафяви петна с оранжевожълт ореол. В средата на петната от горната страна на листата се образуват дребни черни брадавички - плодни тела на гъбата.

По-късно от долната страна на петната се появяват бледожълти до бежови фитилчета - ецидии в които се съдържат ецидиоспори. По младите плодчета също се появяват винено кафяви петна върху ,които се образуват множество ецидии, които най-често са разположени около дръжките. Плодчетата и дръжките се деформират и често пъти изгниват и се мумифицират. Същите симптоми се наблюдават и върху леторастите.

Гъбата презимува върху 2- 3 годишни клонки на хвойната. През пролетта при влажно време върху заразените клонки се образуват телейтоспори, които дават споридии (базидиоспори). Те възобновяват болестта след като попаднат върху листата, младите завръзи и леторастите на дюлята. Развитието на болестта се благоприятства от влажно и хладно време рано през пролетта.

Борба с болестта ръжда по дюлята - Gymnosporangium confusum Plower.

Химична борба се налага много рядко и само в градини в съседство с горски масиви.

Не трябва да се засаждат дюлеви градини до горки масиви с хвойна.

Провеждане на 1- 2 следцъфтежни третирания в интервал от 10 - 14 дни.

Активни вещества регистрирани в България за боба с болестта ръжда по дюлята - Gymnosporangium confusum Plower. са Цинеб, триадимифон, триадименол, манкоцеб, метирам.