Растителна защита

Бактериално изсъхване-Clavibacter michiganеnsis

Болестта се развива масово особено при средно ранните домати. Некачественото обеззаразяване на семената е основната причина за това заболяване. Бактериалното изсъхване (Clavibacter michiganеnsis) се развива в проводящите съдове и ги разрушава. Нападнатите растения увяхват и изсъхват.

За борба с това заболяването се препоръчват профилактични мерки, като:

  • задължително обеззаразяване на семената;

  • отглеждане на разсад в стерилна почва;

  • оптимален поливен режим.

За обеззаразяването на семената се използва Солна киселина 0,8 % разтвор в продължение на 24 часа при 20-21°С, Бактерицин 10 г/кг или Фализан насбайце 0,25 % за 60 min. Торфо-почвената смес се третира с Формалин 1: 50 в доза 5-10 g/m²


Бактерийно увяхване-Pseudomonas Solanacearum

Болестта е широко разпространена при полско производство домати. Бактерийното увяхване (Pseudomonas Solanacearum) е системно заболяване. То се пренася със семената, растителни остатъци, чрез наранявания, от насекоми и поливната вода. Заразените растения имат хлоротичен вид, изсъхват и загиват. Проводящата система става кафява, с ексудат, но за разлика от бактериалното изсъхване не се разрушава. Мерките за борба се водят както при бактерийното изсъхване.

Бактерийни петна-Hanthomonas vesicatorla и бактерийно струпясване-Pseudomonas syringae

Тези болести се предават чрез семената, поливната вода, дъжд и наранявания.
По листата се забелязват дребни некротични петна с хлоротичен ореол. По стъблото и листните дръжки се наблюдават елиптични петна, които могат да доведат до пречупването им.

Признаци по плодовете:

  • при бактерийни петна , петната стават по-големи и придобиват кафяв цвят, хлътват и се напукват

  • при бактерийно струпясване петната са дребни, сухи, във вид на струпеи.

Бактериите се разнасят при дъждовно време.

Мерките за борба са еднакви с тези при другите бактериални болести. През вегетационния период се препоръчват пръскания с медни средства - Меден сулфат 0.4%, Купроцин 0.4%, Фунгуран 0,3 %, Шампион 0.2%, Купроксат 0.3%, Косайд 0.3%. При пипера и доматите е необходимо 3-4 години сеитбообращение.