Растителна защита

Когато използваме базамид гранулат за обеззаразяване на почвата трябва да имаме в предвид, че неговите гранули имат малък радиус на действие и при нормална температура газът се придвижва на 5-6 см. във вертикална и на 5 см. в хоризонтална посока. Поради тези причини базамид гранулатът трябва да се разхвърля равномерно по цялата почвена повърхност. Това може да се направи с тороизсяваши устройства. При липса на техника разхвърлянето трябва да се извършва ръчно, но задължително с ръкавици.

Обеззаразяването на почвата с базамид гранулат трябва да става в сутрешните часове на деня, когато температурата на въздуха и почвата е все още ниска. Когато температурата се повиши през деня , количеството на излитащия от гранулите газ силно нараства. Това от една страна, води до намаляване на ефекта, а от друга, до обгазяване на средата, където се работи за смесване на препарата с почвата. Смесването трябва да се извършва непосредствено след разпръскването, като по възможност двете практики трябва да се извършват едновременно.

При обеззаразяване с базамид гранулат почвата трябва предварително да се очисти от растителните остатъци, като кореновата система на растенията. Освен това, за да получим по-добър ефект от обеззаразяването на почвата с базамид гранулат, една седмица преди третирането почвата трябва да се навлажни до 70-75% от ППВ. Почвата трябва да бъде влажна и по време на самото внасяне на препарата. Когато почвата е суха резултатите от обеззаразяването с базамид гранулат са лоши. Най-добре е след фрезуването почвата да се покрие веднага с полиетиленово фолио. Когато не е възможно да се покрие, излитането на препарата във въздуха се предотвратява, чрез неколкократно оросяване на повърхността на почвата с вода за 2-3 мин.