Растителна защита

Картофената мана (Phytophora infestans) е най-вредната болест по картофите, както и по ранните и средно ранните домати.

Картофената мана (Phytophora infestans) презимува в клубените, след това се развива по ранните картофи и се предава на доматите. Оранжерийното производство на домати улеснява целогодишното развитие на тази болест. Борбата срещу картофената мана (Phytophora infestans) се води на базата на прогноза и сигнализация. За критичен период се смята, ако през два последователни дни температурата не е по-ниска от 10 градуса, относителната влажност е 78-80 % и има наличие на роса, мъгла, ръмеж. Предпазни пръскания се извършват с Бордолезов разтвор - 1 % , Купроцин супер - 0,3 %, Дитан М 45 - 0,2 %.

Лечебни пръскания се извършват с:

  • Акробат МЦ 0 ,2, Верита ВГ 0.15%, Икуейшин ПРО 0.04%, Корсейт МДФ 0.25%, Корсейт РВП 0.25%, Купросейт 45ВП 0.3%, Мелоди компакт 0.3%, Ридомил голд 0.25%, Родакс 0.3% , Фунгуран -Шампион 0.15 %.

Борбата с черните листни петна (Alternaria solani) е необходимо да се води още по време на отглеждането на разсада.

Необходими са пръскания със следните фунгициди:

  • Пероцин 0.3%, Дитан М45 0.2% или Скор 0.075 %. По време на вегетацията пръсканията срещу черни листни петна (Alternaria solani) могат да бъдат комбинирани с пръсканията срещу маната.