Растителна защита

Картофената мана (Phytophora infestans) е най-вредната болест по картофите, както и по ранните и средно ранните домати.

Картофената мана (Phytophora infestans) презимува в клубените, след това се развива по ранните картофи и се предава на доматите.

Оранжерийното производство на домати улеснява целогодишното развитие на тази болест. Борбата срещу картофената мана (Phytophora infestans) се води на базата на прогноза и сигнализация. За критичен период се смята, ако през два последователни дни температурата не е по-ниска от 10 градуса, относителната влажност е 78-80 % и има наличие на роса, мъгла, ръмеж. Предпазни пръскания се извършват с Бордолезов разтвор - 1 % , Купроцин супер - 0,3 %, Дитан М 45 - 0,2 %.

Лечебни пръскания се извършват с:

  • Акробат МЦ 0,2 , Верита ВГ 0.15%, Икуейшин ПРО 0.04%, Корсейт МДФ 0.25%, Корсейт РВП 0.25%, Купросейт 45ВП 0.3%, Мелоди компакт 0.3%, Ридомил голд 0.25%, Родакс 0.3% , Фунгуран -Шампион 0.15 %.

Разрешени продукти зарастителна защита за борба с картофената мана: АКРОБАТ Р – 0,25%; АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; АЛФИЛ ДУПЛО – 90-400 г/дка; АНТРАКОЛ 70 ВГ – 0,15%; АРМЕТИЛ М – 250 АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; БАНКО 500 – 200 мл/дка; ВАЛБОН – 180-200 г/дка; ВЕРИТА ВГ- 150 г/дка; ВИНКЕР ВГ – 200 г/дка; ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р – 400-450 г/дка; ВИТРА 50 ВП – 150 г/дка; ДИМИКС 50 СК – 30-36 мл/дка (прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб); ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 200 г/дка; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК 120-160 мл/дка; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КАТАНГА МАН – 300-500 г/дка; КОНСЕНТО СК – 200 мл/дка; КОРСЕЙТ МДФ – 0,25%; КОРСЕЙТ Р ДФ – 250 Г/ДКА; КОРСЕЙТ Р ДФ БИАНКО – 250 г/дка; КОРСЕЙТ Р ВП – 250 г/дка; КОРСЕЙТ МАКС ВП – 150 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; КУПЕРТИН М – 400 г/дка; КУПРОКСАТ ФЛ – 300 мл/дка; ЛИЕТО – 40-45 г/дка; МАНКОЗЕБ 80 ВП – АГРИЯ – 0,25% (картофи); МАНКОЦЕБ 80 ВП – 250 г/дка; МАНФИЛ 80 ВП – 200 г/дка (картофи); МАНФИЛ 75 ВГ – 210 г/дка; МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП – 250 г/дка; МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – 185 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВГ – 240-300 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВП – 240-300 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ – 500 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 0,2%; ПРОКСАНИЛ – 200-250 мл/дка; РАНМАН ТУИН ПАК – 20 мл/дка + 15 мл Активатор; РЕВУС 250 СК – 0,05%; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 250 г/дка; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИМБАЛ 45 ВГ – 25 г/дка; СИНСТАР 70-80 мл/дка; СФИНКС ЕКСТРА /ВИНОСТАР – 180 г/дка; ТРИОМАКС 45 ВП – 250 г/дка; ФОЛПАН 80 ВДГ – 150 г/дка; ФУНГУРАН ОН 50 ВП – 150 г/дка; ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП – 150 г/дка.

Борбата с черните листни петна (Alternaria solani) е необходимо да се води още по време на отглеждането на разсада.

Необходими са пръскания със следните фунгициди:

  • Пероцин 0.3%, Дитан М45 0.2% или Скор 0.075 %. По време на вегетацията пръсканията срещу черни листни петна (Alternaria solani) могат да бъдат комбинирани с пръсканията срещу маната.