Растително защитни мероприятия в овощната градина.Дръжте неприятелите под контрол.

В ранна пролет преди

цъфтежа на дръвчетата в градината се раздвижват няколко вида хоботни бръмбари.

Ябълков цветопробивач е неприятел, който напада основно ябълката, но се среща и при крушата. Вреди главно в насаждения, където не се провежда редовна растителна защита. Напролет бръмбарите се появяват при разпукване на пъпките. Хранят се с плодните и листните пъпки, а по-късно с цветните бутони на ябълката. Яйцата си снасят в цветните пъпки. Ларвата се храни с плодника и тичинките, като изгризва и основата на венчелистчетата.

Повредените цветни бутони не се разтварят, покафеняват и изсъхват. В години, когато има прекомерно образуване на цветове, слабо нападение от неприятеля може да има полезен ефект за прореждане на цветовете. Силното нападение води до унищожаване на голяма част от цветните розетки.

С прекопаването на почвата около дръвчетата се унищожава голям процент от зимуващият запас на вредителите.

Химичната борба ограничава популацията на неприятелите. Рано пролетта тя е насочена срещу възрастните бръмбари преди яйцеснасяне и се провежда от набъбване на пъпките до начало на цъфтеж.