Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Симптоми на къдравостта по листата.

Болестта къдравост по

прасковата се развива по всички зелени части, но най-силно е нападението по листата, по които признаците са и най-характерни. Първите симптоми се откриват около месец след цъфтежа по листата във вид на аленочервени деформирани зонивъв вид на изприщване. Засегнатите тъкани са груби, плътни и вълнообразно накъдрени. Цветът им е червен или бледозелен при старите листа. Болните листа губят еластичност и стават трошливи, а по-късно некротират (прегарят) и опадват.

Къдравостта напада и цветове, плодовете и леторастите.

Къдравостта при прасковата се причинява от гъба (Taphrina deformans), която зимува между люспите на пъпките и по кората на клоните. При благоприятни условия през зимата и рано през пролетта (влажно време и атмосферна влажност 95-100%), гъбата започва размножаване чрез пъпкуване. Тази особеност в развитието на патогена е причина за силни нападения на къдравостта по прасковата, дори при много слаба зараза от предната година.

Пролетта пъпкувалите аскоспори попадат в разпуканите вече пъпки и заразяват още слабо диференцираните тъкани, преди показването на листата. През този период обикновено температурите са ниски (около 10°С), а това благоприятства масовото проявление на болестта.

За да не се изненадвате от повредите причинени от къдравостта по прасковата изведете пръскане преди набъбване на пъпките. За тези пръскания са подходящи Шампион ВП – 0,3%, Тирам 80 ВГ – 0 ,3%, Фунгоран ОН 50 ВП- 0,15% и др.