Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Общи правила при предцъфтежните пръскания.

Хладните и влажни

условия в ранната пролет са най-благоприятни за развитието на повечето гъбни болести по дръвчетата. Важно е да се знае, че зимния запас от неприятели започва да се раздвижва и развива при температура на въздуха около 8˚С. Тогава те са и най-беззащитни и уязвими към въздействие с химични вещества.

Предцъфтежното пръскане при дръвчетата трябва да приключи преди отваряне на цветчетата. В случай, че то не е направено до цъфтежа, се изчаква до фаза прецъфтяване на растенията. В противен случай има опасност от отравяне на пчели, а от там и неоплодени цветове и липса на завръз.

За пръскане се избира тих и слънчев ден с температури на въздуха не по-ниски от 10 и не по-високи от 25˚С. Пръскането се прави в ранните часове на деня или привечер , когато няма летеж на пчели. Разтворът трябва да попада финно върху частите на дръвчетата без да се стича по тях.

Към фунгицидния разтвор задължително се прибавя и инсектицид за борба с неприятелите.