Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Общи правила при предцъфтежните пръскания.

Хладните и влажни

условия в ранната пролет са най-благоприятни за развитието на повечето гъбни болести по дръвчетата. Важно е да се знае, че зимния запас от неприятели започва да се раздвижва и развива при температура на въздуха около 8˚С. Тогава те са и най-беззащитни и уязвими към въздействие с химични вещества.

Предцъфтежното пръскане при дръвчетата трябва да приключи преди отваряне на цветчетата. В случай , че то не е направено до цъфтежа, се изчаква до фаза прецъфтяване на растенията. В противен случай има опасност от отравяне на пчели, а от там и неоплодени цветове и липса на завръз.

За пръскане се избира тих и слънчев ден с температури на въздуха не по-ниски от 10 и не по-високи от 25˚С. Пръскането се прави в ранните часове на деня или привечер, когато няма летеж на пчели. Разтворът трябва да попада финно върху частите на дръвчетата без да се стича по тях.

Към фунгицидния разтвор задължително се прибавя и инсектицид за борба с неприятелите.