Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Предцъфтежни пръскания – Бюлетинрастителна защита 4 2018.

Растителнозащитните практики в периода  от разпукване на пъпките до начало на цъфтеж (предцъфтежни пръскания) са изключително важни за опазване на овощните  култури от  вредители.

През този период започва разпукването на пъпките, оформянето на младите леторасли, на листата и цветовете. Осигуряването на устойчиво здравословно състояние на растителните органи е гаранция за  високо качество на очакваната плодова реколта.  Променливите метеорологични условия  през предцъфтежния период оказват влияние върху общото състояние  на овощните култури. Устойчивостта на дръвчетата към болести и неприятели в тази фаза зависи  от тяхното общо състояние, от наличието на заразен фон в градината и метеорологичните условия.

През пролетта  започва активната вредоносна дейност на  икономически важните вредители за овощните култури. Нанесените от тях повреди на отделните растителни органи оказват негативно въздействие върху развитието  на дърветата. Основните принципи на интегрираното управление на вредителите налагат  да се  изградят стратегията и тактиката на растителната защита, осигуряващи добро здравно състояние  на овощните насаждения.

През предцъфтежния период ябълката и крушата се нападат от брашнеста мана и струпясване, от ябълков цветопробивач, плодови оси, крушова листна бълха и др.

Дюлята се напада от загниване на завръзите, кафяво гниене, кафяви листни петна и др.

Сливата се напада от бактерийно изсъхване, ранно кафяво гниене, сливови плодови оси, хоботници и др.

Прасковата и кайсията се нападат от къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене, бактерийно изсъхване, анарзия  и др..

Черешата и вишнята се нападат от сачмянка и ранно кафяво гниене.

Орехът се напада от бактериозата и антракнозата.

Бадемът се напада от струпясване, сачмянка, бадемова листна оса и др.

През пролетта от набъбването на пъпките до цъфтеж на овощните култури значителни повреди нанасят листозавивачките, листогризящите гъсеници и листните въшки.

 

Общ принцип на интегрираното управление на вредителите е:

Предпазването от вредители и/или тяхното ограничаване следва да се постига или подпомага основно чрез:

а) сеитбообращение на културите;

б) провеждане на подходящи агротехнически мероприятия (например предварително подготвяне на разсадните лехи, време и гъстота на сеитба, подсяване, оптимално разстояние между културите, противоерозионни обработки, санитарни мерки и резитби);

в) използване на подходящи устойчиви/толерантни сортове растения и на стандартни/сертифициранисемена и посадъчен материал;

г) прилагане на балансирано торене, варуване, практики за напояване и дренаж.

 

Предцъфтежните пръскания са ефикасни, ако овощните градини се отглеждат при висок агрофон – ежегодна резитба, редовна обработка на почвата, оптималноторене и напояване. Необходимо е качествено и системно да извършвате механичните растителнозащитни мероприятия – остъргване на старата и напукана кора, изрязване на нападнатите и заразените клонки, събиране и унищожаване на мумифицираните плодове, гъсеничните гнезда и т. н.

 

 Общ принцип на интегрирано управление на вредителите е:  Вредителите трябва да се наблюдават с подходящи методи и средства. Такива методи следва да включват научнообосновани системи за предупреждаване, прогнозиране и ранно диагностициране, както и ползването на професионални консултации.

 

Броят и моментите на отделните третирания се определят конкретно за всяко насаждение на основание  редовните наблюдения в градините за появата и развитието на неприятелите.

 

Основен принцип на интегрирано управление на вредителите е: На базата на резултатите от наблюдението професионалният потребител трябва да реши дали и кога да прилага мерки за растителна защита. Определящ фактор при вземането на решения са утвърдените прагове на икономическа вредност. Преди третиране по възможност трябва да се вземат предвид праговете на икономическа вредност, конкретните площи , култури и климатични условия.

 

Решението за извършване на третиране се взема на основание констатиране на плътност над регистирраните ПИВ за неприятелите, благоприятни уславия за развитие на патогените.

Качеството на третирането е от същестевно значение за ефектиността на РЗ третиране-необходимо е, да се  пръскат целите дървета от върха до основата на ствола, без да се обливат, а струята да е във вид на мъгла.

През този период от развието на трайните култури е препоръчително използване на  широкоспектърни ПРЗ, предвид въздействието на група вредители върху овощните култури.

 

 

В периода преди цъфтежа на овощните видове започва вредоносната дейност на комплекс от вредители  листни въшки, листозавивачки, хоботници, плодови оси, листогризещи, педомерки, прасковен клонков молец.

 

 

Листозавивачки

Констатирано е начало на вредоносна дейност в някои области на страната през втората десетдневка  на месец март. Химичната борба е наложителна при констатиране на плътност над регистрираните ПИВ (ябълка и круша- 5-8 броя гъсеници/100 пъпки; слива- 8 гъсеници/100 розетки; праскова- 4-6 гъсеници/100цветни пъпки).

 

ЛИСТОГРИЗЕЩИ ГЪСЕНИЦИ

През 2017 година се запази тенденцията от предходните години за стесняване ареала на разпространение и понижаване популационната плътност на неприятелите от групата на листогризещите гъсеници. Не е установено нападение в овощните градини, а само на изолирани участъци по крайпътни дървета. Начало на вредоносна дейност е установена в някои области на страната през втората десетдневка на месец март. Комплексните ИПВ  са 8-12 броя гъсеници на дърво.

 

ЛИСТНИ ВЪШКИ

Повечето от основните листни въшки зимуват като яйце около пъпките по клонките. Начало на излюпване на листни въшки се очаква през втората половина на месец март. Химична борба е наложителна при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (10-15 колонии на 100 съцветия или 10% заселени розетки). Добра практика е, да се извършват третирания преди цъфтежа на овощните видове, когато плътността на вредителите е по-ниска и нанесените повреди са по-малко.

При констатиране на плътност над регистрираните ПИВ, в зависимост от неприятеля, който е във най -висока плътност използвайте някои от посочените ПРЗ:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
Алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК 0,015%- листозавивачки;

0,015%-педомерки, пръстенотворка

НП
Делтаметрин ДЕЦИС 2,5 ЕК 0,03%-листозавивачки, зелена ябълкова листна въшка НП
ДЕЦИС 100 ЕК

 

 

 

 

 

 

7,5 – 12,25 мл / дка ябълкова листна бълха, зелена ябълкова листна въшка, живовлекова листна въшка;

8,75 – 12,25 мл / дка плодова корогризачка, розена листозавивачка;

7,5-17,5 мл/дка зелена прасковена листна въшка, прашеста сливова листна въшка,черешова листна въшка, плодова корогризачка, розена листозавивачка при праскови,кайсии,сливи,череши и вишни.

П 2
ДИКЛАЙН 2,5  ЕК 30 мл/ дка (0,03%)-зелена ябълкова листна въшка по ябълка НП
ДЕКА ЕК/

ДЕША ЕК/

ДЕНА ЕК/

ПОЛЕЦИ

ДЕСИЖЪН

 

МЕТЕОР СК

30-50мл /дкаябълка, круша, праскова, кайсия, слива и череша-листни въшки, тъмна прасковена листна въшка;

 

30-50мл /дка листозавивачки по ябълка и круша, цветопробивач, плодови оси, плодови мухи;

ябълки, круши, кайсии, праскови, череши, сливи, бадеми„

 60-90 мл/100 л вода-плодова корогризачка, хоботници;

70-90 мл/100 л вода-зелена ябълкова листна въшка, прасковена листна въшка.

П 2

 

 

 

 

 

 

НП

 

 

Диметоат БИ-58

 

0,05-0,07%-зелена прасковена листна въшка НП


Тиаметоксам АКТАРА 25 ВГ 20 г/дка зелена ябълкова листна въшка по ябълка внесен с 100 л/дка работен разтвор.

След цъфтеж на културата!

 

П 2

Клотианидин ДАНТОП 50 ВГ 0,015%– зелена ябълкова листна въшка,ябълково-живовлекова листна въшка по ябълка и круша;

 

0,008%-0,012% – прасковена и  памукова листна въшка по праскова и нектарина.

След цъфтеж на културите!

П 2


Есфенвалерат СУМИ АЛФА5 ЕК/

СУМИЦИДИН  5 ЕК/

ОАЗИС 5 ЕК

0,02%-листозавивачки и педомерки по ябълка, круша, дюля,праскови, череши, сливи, вишни, кайсии, орех, бадем

 

НП
Ацетамиприд МОСПИЛАН 20 СГ 25 г/дка -зелена ябълкова листна въшки, ябълково-живовлекова листна въшка, памукова листна въшка по ябълки и круши;

-черна черешова листна въшка, прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка по праскови, нектарини, кайсии и череши;

-прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка по сливи.

П 2
Спиротетрамат МОВЕНТО 100СК 0,075-0,12%- листни въшки при ябълки и круши;

0,075-0,1%- листни въшки при сливи, череши, праскови, нектарини, кайсии.

П 1
Ламбда-цихалотрин+

тиаметоксам

ЕФОРИЯ 045 ЗК 150 мл/дка листни въшки при череши П 2
Тиаметоксам + хлорантранилипрол ЛУЗИНДО 40 ВГ 25 г/дка- листни въшки при праскови/ нектарини, кайсии- П 2
Ламбда цихалотрин ПАТРОЛ

 

 

ЕСТРЕЛА ВГ/

ЛАМША ВГ/

АДАЛАМ ВГ/

ИНДУЛАМ ВГ

40-80 г/дка- праскови и нектарини срещу зелена прасковена листна въшка;

 

 

40-80 г/дка- праскови и нектарини срещу  прасковена листна въшка;

П 2

П 2

Тебуфенпирад

 

 

 

 

 

 

МАСАЙ ВП 25г/дка- праскови и нектарини:-зелена прасковена листна въшка,

-сливи-зелена прасковена листна въшка, малка сливова листна въшка, голяма сливова листна въшка,

-ябълка и круша-зелена прасковена листна въшка, листни въшки от род Aphis spp.

П 2

 

 

 

 

Спинеторам ДЕЛЕГАТ 250 ВГ 30 г/дка – плодова корогризачка попраскови, нектарини, кайсии и сливи  ВВСН 69-87)

30 г/дка – листозавивачки по ябълки и

круши (ВВСН 71-87)

П2
Тиаклоприд КАЛИПСО 480 СК 20-25 мл / 100 л вода (0,02-0,025%) зелена ябълкова листна въшка и ябълково-живовлекова листна въшка при ябълки и круши;

20 мл / 100 л вода (0,02 %) червеногалова ябълкова листна въшка, зелена прасковена листна въшка и листни въшки при праскови, нектарини, череши и кайсии

П 2
и др. регистрирани ПРЗ

За биологична борба са регистрирани на база bacillus thuringensis subsp.kurstaki-Рапакс 100-200 мл/дка – листозавивачки при ябълки, круши и дюли; Синеис 480 СК-30 – 43.7мл/дка-крушова листна бълха при круши, (30-35 мл от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 100 –125 л/дка,20 мл/дка-прасковен клонков молец при праскови, нектарини и кайсии  (20 мл от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 100 л/дка.

СТРУПЯСВАНЕ ПО ЯБЪЛКАТА

През 2017 година предвид метеорологичните условия и изведените РЗ третирания се допусна слаба до средна степен на нападение от
струпясване в различните области на страната.
Препоръчително  е да се извършват  1-2 предпазни третирания срещу струпясването  при достигане на фенофаза „зелен конус” до „миши уши” (ВВСН 09-10), в зависимост от инфекциозния фон в овощнатаградина и метеороличните условия, благоприятстващи развитието на патогена. Основната цел през тази фенофаза от развитието на културата  е,  да се ограничат първичните инфекции от аскоспори. Регистрирани ПРЗ са:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
       
додин СИЛИТ 40 СК

СИЛИТ 544 СК

160мл/дка

125мл/дка

НП
меден сулфат
 

КУПРОКСАТ ФЛ/
ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ

0,3% НП
тирам

 

 

ТИРАМ 80 ВГ
ТИРАМ 80 ВГ НОВ

0,03%

0,03%

П2

П2

метирам
 

ПОЛИРАМ ДФ

0,02% НП
манкоцеб ДИТАН М 45
ДИТАН ДГ
САНКОЦЕБ 80 ВП
МАНФИЛ 75 ВГ
200 г/дка
200 г/дка
200 г/дка
320 г/дк
П2
каптан КАПТАН 50 ВП*
КАПТАН 80ВГ
МЕРПАН 80 ВДГ*
0,2%
150-180 г/дка
0,15%
П1

П2

П1

БРАШНЕСТА МАНА ПО ЯБЪЛКАТА

Болестта се развива в две форми – системна и локална. Първата се развива рано през пролетта от заразените пъпки през миналия сезон. За извеждане на борба с патогена първото третиране да се извършва при откриването на системната форма на болестта. Меките и влажни зими са благоприятни за развитието на болестта. Честите и интензивни валежи по време на вегетацията задържат развитието на патогена, а температури над 33 ОС спират развитието на мицела. Конидиоспорите се развиват при широк температурен  (4-30ОС) и влажностен (34-96%) диапазон, поради което метеорологичните условия не оказват съществено влияние на болестта. През този период от вегетацията на културата да се изрязват системно болните леторасти до здрава тъкан.

ЯБЪЛКОВ ЦВЕТОПРОБИВАЧ

Неприятелят  развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо под кората, а понякога и под окапалите листа. Рано напролет презимувалите възрастни индивиди напускат местата на зимуване  и се  хранят, като правят нагризвания по развиващите се пъпки  на ябълковите дървета.

Констатирана е поява на презимували възрастни индивиди  през втората десетдневка на месец март в някои области на страната – Пазарджик, Пловдив, Благоевград и др. Ранната поява на възрастните често се пропуска и това може да доведе до масово нападение, особено в стари овощни насаждения. Решение за извеждане на химичната борба се взема при установяване на плътност над регистрираните ПИВ (4-6 бр./дърво или 15% повредени пъпки). Регистриран ПРЗ срещу хоботниците от род Anthonomus spp. е Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън (а.в. делтаметрин) в доза 30-50 мл/дка. През този период по семковите овощни видове могат да се появят и други хоботници от род Rhynchites spp. като златист ябълков хоботник, червенокрил плодов хоботник. Регистриран ПРЗ за борба с тези неприятели е Метеор (а.в. делтаметрин) в доза 60-90 мл/100 л вода.

 

РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ

Болестта се развива масово при хладно и дъждовно времевъв фенофаза  ”цъфтеж” (ВВСН 60-69) на овощните култури. Гъбата зимува като мицел в заразените клони и мумифицирани плодове. Образуването на спори започва още през зимата при наличие на влага и средноденонощни температури над 0оС. Поради това е изключително важно да се извършват предпазни третирания, като се спазва схемата:

  • първо пръскане във фаза цветен бутон;
  • второ пръскане в начало на цъфтеж;
  • трето пръскане се налага при удължен цъфтеж и влажно време – до 1 седмица след второто пръскане;
  • четвърто пръскане-10 дни след третото пръскане.  Регистрирани ПРЗ са:
 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
дитианон ДЕЛАН 700 ВДГ 0,05%-праскова НП
миклобутанил СИСТАН 20 ЕВ

 

СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ

25-30 мл/100 л вода / 12,5-30 мл/дка праскови, кайсии, сливи 65 – 200 мл/дка

праскови, сливи

П2
пираклостробин+
боскалид
СИГНУМ 30 г/дка (0,03%) – праскови
60-75 г/дка – кайсии
НП
тиофанат-метил ТОПСИН М 70 ВДГ 0,12%-кайсия П2
тирам ТИРАМ 80 ВГ 0,3%-череша,кайсия П2
ципродинил ХОРУС 50 ВГ 0,045% /45гдка/-кайсия, праскова НП
фенпиразамин ПРОЛЕКТУС 50 ВГ 80 г/дка-праскови НП
и др. регистрирани ПРЗ  

 

САЧМЯНКА ПО КОСТИЛКОВИТЕ

Причинителите са гъбата Stigmina carpophylla    (Corryneum bejrincki) и бактерията– Pseudomonas syringae p.v. syringae (Xanthomonas pruni/ Bacillus pumillus. Гъбата зимува като мицел в заразените клонки. Тя се намножава масово при меки зими. Бактерията се запазва в нападнатите растителни части, в опадалите листа и в почвата. Заразяването става през рани, пъпки и листни отпечатъци, през устицата и кутикулата. Разсейването на спорите става чрез дъжд, вятър и насекоми. За покълнване на спорите са необходими капки вода, поради което след продължителни дъждове следва силна вълна на зараза. За опазване на чувствителните култури е необходимо да се извършват препазни третирания по следната схема:

  • едно във фенофаза ”бял бутон” ВВСН 59;
  • две-три след цъфтежа, през интервали от 7 дни.

     Регистрирани ПРЗ са:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
каптан КАПТАН 80 ВГ 150-180 г/дка ВВСН 60-89 (първи отворени цветове – консумативна зрялост) П2
тирам ТИРАМ 80 ВГ 0,3%-череша,слива П2
и др. регистрирани ПРЗ

 

ПРАСКОВЕН КЛОНКОВ МОЛЕЦ (АНАРЗИЯ)

Най-силно напада прасковата и кайсията, по-слабо сливата, черешата, бадема, вишната и др. Развива три, а при топла есен и четири поколения годишно. Зимува като гъсеница от втора и по-рядко от първа възраст в пъпките, в мумифицираните плодове, в разклонениятя на клонките, по дръжките на плодовете и по стъблото. Гъсениците се активизират през пролетта, при средна денонощна температура 14,5°С.Установено е начало на вредоносна дейност в някои обалсти на страната. Третиране в предцъфтежния период се налага при констатиране на плътност над регистрираните ПИВ (3%повредени леторасти или пъпки). Регистрирани ПРЗ са:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
Делтаметрин МЕТЕОР СК

ДЕКА ЕК/ ДЕНА ЕК /ДЕША ЕК / ПОЛЕЦИ /ДЕСИЖЪН

90 мл/100 л вода

50-70 мл/дка

 

НП
Есфенвалерат СУМИ-АЛФА 5 ЕК

СУМИЦИДИН 5ЕК

ОАЗИС 5ЕК

0,02%-кайсии НП
Алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК 0,015%кайсия НП
Спинозад СИНЕИС 480СК 20 мл/дка с работен р-р 100 л /дка НП
Хлорантранили-прол /ринаксапир/ КОРАГЕН 20СК 15-30 мл/дка бадеми

16-20 мл/дка кайсии, праскови, нектарини

НП
Ламда цихалотрин

 

КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ/

НИНДЖА ФОРЦА

100-120 г/дка

 

П 2
Тиаметоксам+

хлорантринилипрол

Лузиндо 40ВГ/краен срок пазар-15.09.2018г. 25 г/дка праскови П 2
Спинеторам ДЕЛЕГАТ 250 ВГ 30 г/дка П2
Bacillus thuringensis

subsp.kurstaki

РАПАКС 100-200 мл/дка НП

ПЛОДОВИ ОСИ

Вредят основно черна сливова оса и ябълкова плодова оса. Борбата е насочена срещу възрастните преди яйцеснасяне във фенофаза “бял бутон” ВВСН 59 на сливата. Второто пръскане е насочено срещу лъжегъсениците – след цъфтежа, когато ¾ от венечните листенца са изсъхнали, но не са опадали.
Решение за третиране се взема при констатиране на  плътност над регистрираните ПИВ (2-3 бр./дърво за сливова плодова оса; 2-3 бр/100 клонки – за ябълкова плодова оса. Регистрирани ПРЗ са:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
Делтаметрин МЕТЕОР СК

ДЕКА ЕК / ДЕНА ЕК /ДЕША ЕК / ПОЛЕЦИ /ДЕСИЖЪН

ДЕЛТАМЕКС

 

МЕТЕОР СК

0,05% – СПО 0,03%-ЯПО

 

 

30 – 50 мл/дка

 

0,05% – СПО, 0,03%-ЯПО

60-90 мл/100л ЯПО

НП
Есфенвалерат СУМИ-АЛФА 5 ЕК

СУМИЦИДИН 5ЕК

ОАЗИС 5ЕК

0,02%-СПО НП

ЛОЗЯ

ЕКСКОРИОЗА

В лозови насаждения  с доказана проява на заболяването през миналата година да се извърши третиране срещу патогена по схемата:

  • Първо пръскане-във фенофаза “набъбване на пъпките”
  • Второ във фенофаза “зелен връх”
  • Трето във фенофаза “пеперуда

Регистрирани ПРЗ са :

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
 Дитианон ДЕЛАН 700 ВДГ 50 Г/ДКА НП
Алуминиев фозетил+фенамидон ВЕРИТА ВГ 0,2% НП
Фозетил алуминий +фолпет МИКАЛ  ФЛАШ ВГ

МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ

0,3%

300 Г/ДКА

П 2

П 2

Флуопиколид+пропинеб ПАСОДОБЛЕ 70 ВГ 200 Г/ДКА НП
Каптан КАПТАН 50 ВП 0,3% П 1
Фолпет ФОЛОУ 80 ВГ

ФРИЛЪР 80 ВГ

ФЛОУЕТ 80 ВГ / ФОЛДЪР 80 ВГ

СОЛОФОЛ

 

187,5 г/дка

 

 

188г/дка

 

П2

и др. регистрирани ПРЗ
         

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите

да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита

при съответната култура, вредител и в разрешената доза!

 

Закупуването на продукти зарастителна защита трябва да става само от търговски фирми, притежаващи Разрешение / Удостоверение за търговия с ПРЗ!

 

* – продукт за растителна защита, от І-ва професионална категория на употреба.

Забележка: Третирането с продукти зарастителна защита от І-ва професионална категория на употреба се извършва под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или „Растениевъдство”.