Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Сярата подобрява ефективността на инсектицидите срещу зелевата муха.

За важното значение

на сярата при торенето на кръстоцветните култури се говори много през последните няколко години. Този елемент е част от фитоацексините и глюкозинолатите, съдържащи се в кръстоцветните, вкл. в зелевите култури. Фитоацексините отблъскват вредните насекоми. Колкото по-високо е тяхното съдържание, толкова по-малко атрактивно е растението за неприятелите. А съдържанието на глюкозинолатите определя привлекателността на растението към женските на зелевата муха.
Женските на зелевата муха смучат сок от растението преди да отложат яйцата си до него. В Холандия на опитната станция в Зваагдайк в продължение на три години правено сравнение на ефективността на различни инсектициди на фона на прилагане на различни торове, съдържащи сяра. Опитите са правени на парцели с брюкселск зеле, тъй като именно тази култура се поврежда особено силно от зелевата муха.

Сярата е внасяна както с основното торене, така и чрез листно подхранване със магнезиев сулфат или торове Фолиплюс Сяра (100 г S/л). Внасянето на сяра преди засаждането на разсада и листното подхранване с магнезиев сулфат се оказали неефективни, а пръскането с торовете Фолиплюс Сяра дало положителен ефект. Изследователите смятат, че е възможно постъпването на сяра от почвата и магнезиевия сулфат да е било много бавно, отколкото от специалните торове.

През 2017 г. подобно изпитване е правено паралелно в Зевенхойзен, където брюкселското зеле е пръскано осем пъти с Фолиплюс Сяра (5 л/ха) в периода на развитие на второто и третото поколение на зелевата муха. Прилагана е схема на обработка от 10-дневен интервал съвместно с регистрирани и нови инсектициди. При оценка състоянието на растенията в края на октомври на парцелите , където е прилагана смес от торове и инсектициди, били открити 69 зелки с ларви на зелева муха на 40 растения, а на участък, където е прилаган само инсектицид - 130 повредени головички зеле на 40 растения.

Според ръководителя на изследването Маурицио ван дер Хоут (представител на фирма CZAV), много важно е правилно да се определи момента на пръскането както с инсектицид, така и със сяросъдържащите торове. Инсектицидите следва да се прилагат до тогава, докато развитието на популяцията достигне своята пикова стойност, но не по-късно.