Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Да предпазим костилковите от „опожаряване“ на цвета.

Заразяванията с

ранното кафяво гниене започват през вегетационния период при поява на цветовете. За заразяването е нужно навлажняване на конидиоспората чрез дъждовни капки или роса. Разнасянето на спорите е чрез въздушните течения, вятъра, насекомите. Инфекцията прониква през плодника и тичинките в завърза и се разраства по цветната дръжка в кората на носещата плодната клонка, в едногодишните и по-дебелите клони.

При кайсията и вишнята заразата може да достигне до тригодишни клонки, по които се образуват раковини, от които изтича смола. Видимите признаци от заразяването са поява на кафяви петна по венечните листенца, които бързо обхващат изцяло цвета и той омеква и загнива. Отделните цветни кичури или целите леторасти изсъхват и изглеждат като опожарени и остават до късно наесен по клоните – тази форма на болеста е известна като „опожаряване” на цветовете. По нападнатите части гъбата образува бежови , прашести купчинки спори. Болестта заразява листа, леторасти, клони, цветове и плодове.

Ранното кафяво гниене напада кайсия, череша, вишня, слива.

Схема за борба за предпазни пръскания

Предцъфтежно пръскане след поява на цветен бутон Изрязване и изгаряне на всички цветове и клончета, поразени от болестта, като се започва от появата, продължава се през целия период на цъфтежа и две – три седмици след него. Следцъфтежно пръскане - в края на цъфтежа при прецъфтяване на 2/3 от цветовете с един от следните препарати: делан 700 ВГ , хорус 50 ВГ, топсин М 70 и други разрешени фунгициди.