Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Ягодовото хоботниче вече шета в насажденията.

Малко преди цъфтежа на

ягодите ягодовото хоботниче излиза от мястото на зимуване – под опадали листа, бучки пръст, повърхностния почвен слой. Това са малки бръмбарчета – дълги до 3 мм тъмно кафяви до черни хоботничета. Те надупчват първо листата на ягодите, листните дръжки, а след това и пъпките.

В периода на бутонизация на ягодите, женската прогризва отвор в цветната пъпка и снася там по едно яйце. Няколко дни след това цветната пъпка опадва. Излюпената ларва се храни с увяхналата дръжка, като изгризва вътрешността й. При масова поява на бръмбарчето особено в по-малки площи и във вилните зони се унищожават от 20 до 80 на сто от неразтворените цветни пъпки.

По-силно се нападат сортовете с по-дълги цветни дръжки. Най-силно страдат ранните сортове и бедата е в това, че се повреждат първите цветни пъпки, които дават най-ранните и най-едрите плодове.

Борбата трябва да се провежда рано през пролетта , , срещу възрастните насекоми, преди да са снесли яйцата си. Няма официално регистрирани препарати. Могат да се използват всички инсектициди, които са регистрирани за твърдокрили неприятели.