Растителна защита

Растително защитни мероприятия в лозята.Огледайте лозовите пръчки за черни точици и продълговати черни петна.

След резитбата

огледайте внимателно още веднъж всички части на лозята. При резитбата е съвсем възможно да сте пропуснали да видите и да отстраните болни леторасти. Така че сега можете да премахнете всички стрелки и чепове на които забележите че има черни точици. Премахнете ги , защото това означава, че са налице плодните тела на болестта чернилка по лозата.

Също така, ако видите продълговати елипсовидни черни петна, които може да са дълги от 1 см до 3-4 см и повече и да са леко хлътнали, трябва да ги отстраните. Защото това пък е признак на заболяването антракноза по лозата. Тази гъбна болест напада предимно младите леторасти. После се появяват продълговати и вдлъбнати петна по листата и леторастите. Тя все по-често създава проблеми на стопаните, заедно с маната и оидиума. Борбата с нея започва именно в ранния период - сега при набъбналите пъпки, преди разлистването им, за да опазите лозите преди да се заразят младите зелени леторасти. Борбата се провежда с медни средства.

Първото пръскане се прави при набъбване на пъпките с бордолезов разтвор - 1%, Шампион - 0,3% . Пръскането се повтаря през 10-15 дни до фаза, в която леторастите са достигнали 50-60 см.