Растителна защита

Растително защитни мероприятия в лозята.Огледайте лозовите пръчки за черни точици и продълговати черни петна.

След резитбата

огледайте внимателно още веднъж всички части на лозята. При резитбата е съвсем възможно да сте пропуснали да видите и да отстраните болни леторасти. Така че сега можете да премахнете всички стрелки и чепове на които забележите че има черни точици. Премахнете ги, защото това означава, че са налице плодните тела на болестта чернилка по лозата.

Също така, ако видите продълговати елипсовидни черни петна, които може да са дълги от 1 см до 3-4 см и повече и да са леко хлътнали , трябва да ги отстраните. Защото това пък е признак на заболяването антракноза по лозата. Тази гъбна болест напада предимно младите леторасти. После се появяват продълговати и вдлъбнати петна по листата и леторастите. Тя все по-често създава проблеми на стопаните, заедно с маната и оидиума. Борбата с нея започва именно в ранния период - сега при набъбналите пъпки, преди разлистването им, за да опазите лозите преди да се заразят младите зелени леторасти. Борбата се провежда с медни средства.

Първото пръскане се прави при набъбване на пъпките с бордолезов разтвор - 1%, Шампион - 0,3% . Пръскането се повтаря през 10-15 дни до фаза, в която леторастите са достигнали 50-60 см.