Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Болести и неприятели по РАПИЦАТА

Рапицата е  масово в макростадий 5  Развитие на съцветията (главно стъбло) ВВСН 50-59 и макростадий 6 Цвят  (главно стъбло) ВВСН 60-62

Наблюдавани вредители

Рапичен стъблен скритохоботник

 

От началото на  април наблюдаваме поява и разпространение на вредителя в страната. Бръмбарът има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо под растителните остатъци, в повърхностния почвен слой и на други места. През пролетта бръмбарите се активизират и напускат зимните си убежища обикновено към средата на Април, но при топла пролет може и по-рано. Те са активни през деня. В топло и слънчево време хоботниците се хранят по младите листа, цветните розетки и цветните пъпки като правят малки нагризвания. При студено време и валежи се крият в почвата.

Снасянето на яйцата започва след 5-10 дни и вече е факт. Оптималната температура е 220С. Средната плодовитост е 30 яйца, но при благоприятни условия броя им може да се увеличи 2-3 пъти. Женските полагат яйцата си в сърцевината на стъблото, непосредствено под цветната розетка, като изгризват каналче с дългото си хоботче. Обикновено мястото, където са снесени яйцата се подува. Ембрионалното развитие продължава 4 до 8 дни при температура 20-220С.

Излюпените ларви се хранят със сърцевината на стъблото, където се образува кухина изпълнена с огризки и екскременти. Стъблото в мястото на подутината се извива, изкривява и лесно се пречупва. След като завършат развитието си ларвите напускат стъблото и в повърхностния почвен слой си приготвят камерка, в която какавидират.

Бръмбарите от новото поколение излизат на повърхността и се храня известно време преди да се укрият в местата на зимуване.

ПИВ през пролетта при температура на въздуха 8-100С е  2-4 броя възрастни/м2….

Рапичен цветояд

 

Това е основния неприятел по зимната маслодайна рапица по време на бутонизация.

Възрастното представлява черно лъскаво бръмбарче с големина 1,5-2,5 мм. Бръмбарите зимуват в почвата откъдето започват да летят напролет при температура 10-12 градуса. При слънчево и топло време бързо се разселват навътре в посевите. Бръмбарът се храни изключително с цветен прашец, като първоначално достига до него след нагризване на чашелистчетата и венчелистчетата, и отчасти наранява и плодника, като по този начин унищожава пъпките. Повредените бутони са надупчени, пожълтяват, изсъхват и по-късно опадват. След началото на цъфтеж повредите вече са незначителни. Женските снасят яйца в основата на пъпките. Ларвите се излюпват след 5-7 дни и се хранят също с цветен прашец, без обаче да причиняват повреди.

От началота на  Април се установи е начало на летеж на бръмбарите на цветояда….. Неприятелят е разпространен, но  плътността му, не във всички масиви с рапица е над ПИВ, което налага извеждането на химична борба да става само след достигането на ИПВ. Третирането се извършва срещу възрастните преди цъфтежа на рапицата при следните ПИВ:

Във фенофаза зелен бутон:

2 бр./растение в посев под оптималната гъстота и по-слаб потенциал; 4 бр./растение в посев с оптималната гъстота и добър потенциал.

 

Във фенофаза жълт бутон:

4 бр./растение в посев под оптималната гъстота и по-слаб потенциал; 6 бр./растение в посев с оптималната гъстота и добър потенциал.

 

Регистрирани ПРЗ за борба с вредителите по рапицата:

Активни веществи Търговско име на ПРЗ ДОЗА

мл / г /дка

Категория на употреба
индоксакарб АВАНТ 150 ЕК 17 мл

рапичен цветояд

П 2
алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК 10 мл

рапичен цветояд

НП
циперметрин АФИКАР 100 15 мл

рапичен цветояд

П 2
тиаклоприд БИСКАЯ 240 ОД 25 мл П 1
хлорпирифос ДУРСБАН 4 ЕК 100 мл

рапичен цветояд

П 2
делтаметрин ДЕКА ЕК/

ДЕША ЕК/ ДЕНА ЕК/ ПОЛЕЦИ/ ДЕСИЖЪН

30 мл

рапичен цветояд, листни бълхи

П 2
делтаметрин ДЕЦИС 100 ЕК 5 мл

рапичен цветояд, скритохоботник и рапична стъблена бълха

П 2
бетацифлу-трин ДУКАТ 25 ЕК 30 мл

черен рапичен скритохоботник, рапичен стъблен хоботник, рапична стъблена бълха, листни въшки

П 2
циперметрин ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК / ЦАЙПЕР 10 ЕК 15 мл

рапичен цветояд

П 2
фосмет ИМИДАН 50 ВГ 150 г

рапичен цветояд, рапичен стъблен хоботник

П 2
тау-флувалинат МАВРИК 2Ф 20 мл

рапичен цветояд, рапичен стъблен скритохоботник, рапична стъблена бълха

НП
алфа-циперметрин МАГЕОС 5 г

рапичен цветояд, рапичен стъблен скритохоботник, рапична стъблена бълха

П 2
тиаклоприд + делтаметрин ПРОТЕУС 110 ОД 50 мл

рапичен цветояд, рапичен стъблен скритохоботник 62 мл

листни въшки

П 2
ламбда- цихало-трин КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ /НИНДЖА / ФОРЦА 42-80 г

рапичен цветояд, рапична стъблена бълха

30 г

листни въшки

П 2

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите

да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита

при съответната култура, вредител и в разрешената доза!

 

Закупуването на продукти за растителна защита трябва да става само от търговски фирми