Растителна защита

Hoplocampa minuta.jpg','Hoplocampa minuta',,,0,0);" >Hoplocampa minuta_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Hoplocampa minuta" align="left" title="Черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Вредителят черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta е един от най-често срещаните и опасни неприятели по сливата у нас. Ежегодно средният процент на нападнатите от лъжегъсеницата плодове достига 10-20 за цялата страна. В отделни места и райони нападението от вредителя черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta е много високо - до 90-100 %.

Възрастното насекомо е дребна оса с блес­тящо черно тяло. Крилата на вредителя черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta са прозрачни. Лъжегъсеницата е зеленикаво-бяла или светложълтеникава, леко извита, с кафява или оранжево-жълта глава.

Вредителят черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta има едно по­коление годишно. Зимува като лъжегъсеница в пашкул в почвата на дълбочина 2 - 10 cm. Летежът на вредителя черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta започва няколко дни преди цъфтежа на трънките и ранните сорто­ве сливи, обикновено в края на март, начало­то на април. Снасят яйцата си в чашечните листенца и по-рядко в самата чашка в още неразтворените цветове (с показали се вър­хове на венечните листенца). С яйцеполагалото си правят прорез по горния епидермис на чашелистчетата и полагат в образуваното джобче по 1 яйце. В мястото на снасяне цве­тът на тъканта се променя от зелен в кафяв. Излюпените лъжегъсеници се движат изве­стно време по повърхността на завръзите, след което навлизат в тях и се хранят с вът­решността им, като ги изпълват с черна саждива материя. При разрязване нападнатите плодове издават миризма на дървеница. За да завършат развитието си , лъжегъсениците повреждат от 2 до 5 плодчета, които окапват заедно с дръжките.

Борба с вредителя черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta

От агротехническите мероприятия голямо значение за ограничаване популацията на вредителя черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta има обработката на почвата през есен­та на дълбочина над 10 cm, с която се унищо­жават част от зимуващите лъжегъсеници.

Активни вещества за борба с вредителя черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta

Първото третиране е срещу възрастното преди яйцеснасяне и се извършва преди цъф­тежа при ПИВ - 3-5 възрастни средно на ед­но дърво. Второто третиране е срещу лъ-жегъсениците след цъфтеж, когато 3/4 от ве-нечните листенца за завяхнали, но не са опа­дали. ПИВ е 5% повредени плодчета.

Активните вещества за борба с вредителя черна сливова плодова оса - Hoplocampa minuta са фенитротион, есфенвалерат, есфенвале­рат + фенитротион, делтаметрин.