Растителна защита

Неприятелят жълт сливов акар - Schizotetranychus prunicola е повсеместно разпространен по сливата в страната. Зимува като оплодена женска в пукнатините и гънките на кората, в разкло­ненията на основните клони и в цепнатините на стъблото. Неприятелят жълт сливов акар - Schizotetranychus prunicola има 6-9 поколения годишно.

Напролет неприятеля жълт сливов акар - Schizotetranychus prunicola пропълзяват по клон­ките с набъбнали пъпки, където започват да се хранят. След това преминават по младите листенца, от долната страна, където оплитат паяжина, под която се развиват, хранят и яйцеснасят.

Повредата от неприятеля жълт сливов акар - Schizotetranychus prunicola се изразява в образуването на малки петънца, които с нарастване на попу­лацията се увеличават, сливат и цялата лист­на петура добива мраморнобелезникав цвят.

Характерът на повредите , причинявани от останалите тетранихови акари, е подобен. Общо взето, неприятеля жълт сливов акар - Schizotetranychus prunicola се среща в по-ниска плът­ност и не представлява проблем при отглеждането на костилковите овощни видове.