Растителна защита

<strong class=галообразуващ сливов акар - Aceria phloeocoptes" align="left" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Неприятелят галообразуващ сливов акар - Aceria phloeocoptes е повсеместно разпространен. Напада и поврежда слива и джанка. Зимуват женските форми в гали по клонките. Често в галата се наблюдават единични яйца и нимфи, но винаги преобладават възрастните женски.

В една гала се срещат от 100-120 до 500 екземпляра от неприятеля галообразуващ сливов акар - Aceria phloeocoptes. Видът развива три поколения годишно: едно в старите гали през пролетта и две - в новите. През пролетта старите гали завяхват и образуват отвор в горната си страна. През него възрастните напускат галата и се придвижват към основата на новия прираст. Периодът на миграция е 30-40 дни. Това е оптималният момент за атакуване на ларвите на неприятеля галообразуващ сливов акар - Aceria phloeocoptes, който по време съвпада с прецъфтяване на сливите. Когато стигнат до основата на новия прираст , акарите остават на едно място и започват да се хранят, тъканите около тях набъбват и стават червеникави. Те постепено нарастват във вид на закръглено образувание, в което се намира по един акар. Червеникавият цвят бавно избледнява и се изравнява с цвета на кората. Галите се нареждат като огърлица около основната част на новия прираст. Силно нападнатите дървета от неприятеля галообразуващ сливов акар - Aceria phloeocoptes имат закържавял вид, клонките им са скъсени с много засъхнали чепове по тях.