Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Антракнозата по ореха се причинява от гъба.

Антракнозата по ореха

напада всички части

Мерки се вземат още при набъбване на листните пъпки

Антракнозата по ореха поврежда листата, леторастите, плодовете и ядката в тях. Причинява се от гъба, която по нападнатите части образува хлътнали тъмнокафяви до черни петна. При влажно време в центъра те са с розов налеп от спори. При силно нападение листата на ореха окапват преждевременно, леторастите отслабват и се пречупват, плодовете загниват и изсъхват.

Антракнозата започва да се развива при влага (наличие на капка вода) и температура от 20 до 24оС (над 28-30оС развитието й е затормозено). Тя се разпространява чрез растителните остатъци, насекомите , вятъра, почвата и др. Причинителят презимуват основно в окапалите листа и по нападнатите клонки. Развитието на антракноза е много силно във влажни години.

Прилагат се фитосанитарни, агротехнически, физикомеханични и химични мерки, които ще разгледаме общо за двете опасни болести по ореха.