Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Мозайки при тиквовите култури.

Вече всеки, който се

занимава с градинарство знае, че когато говорим за мозайка става дума за вирусно заболяване. Мозайката по тиквовите бива обикновена краставична мозайка и зелена английска мозайка.

Разликата при двата типа мозайка е, че при обикновената краставична мозайка семената не са носител на заразата, а при при зелена английска мозайка вируса се разпространява чрез семената.

Обикновена краставична мозайка напада краставиците през цялата вегетация. Връхните листа са по-дребни, наблюдава се мозаично прошарване, леко накъдряне на листата. Растенията стават чувствителни на захлаждане, при което те първо завяхват, а след това некротират. Вирусът се съхранява в голям брой културни и плевелни растения. Те са източник на зараза, която се пренася чрез листните въшки.

Необходима е борба с плевелите-гостоприемници от семейство тиквови.

Борба с листните въшки с разрешени инсектициди.

Зелена английска мозайка

Растенията са с редуциран растеж – по-ниски са. Силно деформирани листа и силно изразена мозаичност – листата изглеждат като изписани.

Вируса се запазва в почвата и се разнася с поливните води, чрез различните манипулации и инструменти , но не се пренася от листните въшки.

Борба –При поява на болестта пръскането с бито мляко – 8-10% дава добър резултат.

При поява на болестта 2-3 години да се избягва отглеждането на тиквови култури.