Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Как да опазите пипера от болести и неприятели.

През последните години

наред с другите икономически важни болести по пипера, големи поражения нанася заболяването столбур. То се причинява от фитоплазма , която се съхранява в зимуващите ларви на цикадата Hyalesthesobsoletus, затова и борбата е насочена срещу нея. Голямата популационна плътност на този вид цикада се обуславя от масовото заплевеляване на площите в България с повитица, в чийто корени ларвите зимуват. Летежът на вектора започва през втората половина на юни и се разселва по плевелна и културна растителност. Тъй като предпочитанията на цикадата към пипера са големи е необходимо борбата с нея да започне още от сега, тъй като щетите, които би нанесла, са непоправими. Важно условие при извеждане на борбата е третирането както на посевите, така и на плевелната растителност около тях, където цикадата също обитава. Разрешени инсектициди са Метеор и Моспилан 20 СП, те действат също и срещу листни въшки и белокрилки.

Срещу кафяви листни петна може да третирате предпазно с Дитан М-45.