Растителна защита

Описание на болестта антракноза по лоза - Sphaceloma ampelinum

Антракноза  по лоза - Sphaceloma ampelinum Антракнозата е заболяване, което се раз­вива на хармани в лозето. Причинителят на болестта антракноза по лоза - Sphaceloma ampelinum напада всички зелени части на ло­зата. По листата се образуват дребни, закръглени, кафяво-черни петна.

Впослед­ствие центърът на петната избледнява, некротираните тъкани на по-големите петна опадат и листата придобиват надупчен вид. Листните петури се деформират и разкъсват в различна степен. Петната по леторастите и колтуците са тъмнокафяви и неправилно закръглени. Постепенно те се разрастват, тъ­каните в централната им част хлътват и се разкъсват, при което се образуват дълбоки повреди. Ако степента на нападение е много силна, растежът на леторастите спира, вър­ховете почерняват, изкривяват се и изсъхват. Ресите и завръзите може също да изсъхнат. Гроздовете се нападат до началото на узря­ването. По зърната се появяват неправилно закръглени, червеникаво-кафяви петна , впоследствие с по-светъл център. Зърната се деформират.

Болестта антракноза по лоза - Sphaceloma ampelinum зимува при нашите условия ка­то мицел и асервули. Болестта се развива в по-силна степен в години с хладно и дъждовно време.

Борба с болестта антракноза по лоза - Sphaceloma ampelinum

За да се намали количеството на инокулума в лозовото насаждение при резитбата всички нападнати части по възможност трябва да бъдат отстранени и унищожени. Събирането на здрав размножителен мате­риал предотвратява разпространението на болестта в новите лозя.

Третирания за борба с болестта антракноза по лоза - Sphaceloma ampelinum се провеждат, ако в предходната година е има­ло нападение в насаждението и ако има чес­ти валежи в началото на вегетацията, които навлажняват презимувалите асервули и раз­миват клейовидния ексудат на спорите, всле­дствие на което се извършват заразявания. Борбата трябва да започне при дължина на леторастите около 5 - 10 см, което календар­но е преди първото третиране срещу маната.

В България няма регистрирани фунгициди за борба с болестта.