Растителна защита

Описание на болестта еутипиоза по лозата - Eutypa lata

eutypa lata.jpg','Еутипиоза по лозата - Eutypa lata',,,0,0);" >Еутипиоза по лозата - Eutypa lataБолестта еутипиоза по лозата - Eutypa lata се среща обикновено в лозя с възраст над 8 години. Аскоспорите на гъбата заразяват през прес­ни рани по време на резитбата. Валежите от дъжд благоприятстват изгърмяването на ас­коспорите и след пренасянето им по въздуха входна врата за тях са проводящите съдове, отворени в резултат на резитбата.

Едного­дишната дървесина се напада рядко. Лето­расти, произлизащи от повредените зони, впоследствие развиват типични симптоми на болестта еутипиоза по лозата - Eutypa lata, които се откриват обикновено през първите един - два месеца от започването на вегета­цията. Наблюдава се силно изразена депре­сия на растежа. Младите листа са дребни и хлоротични и може да се наблюдава скъсява­не на междувъзлията. Чепките често предс­тавляват смесица от дребни и едри зърна. Eutypa lata напада също така различни други дървесни видове (напр. кайсия), които могат да служат като резервоари на инокулум.

Борба с болестта еутипиоза по лозата - Eutypa lata

Развитието на болестта еутипиоза по лозата - Eutypa lata е много бавно и могат да изминат няколко години , преди да загинат засегнатите рамена и стъбла. Отстраняването на повредените вдървесинени части при резитбата и изгарянето им мо­гат да бъдат единствено възможните мероп­риятия в области с големи лозови насажде­ния и много други възможни гостоприемници. Загиналите лози също трябва да бъдат унищожавани. Третирането на резитбените рани с фунгициди практически е невъзмож­но.