Растителна защита

Болестта бяло гниене по лоза - Coniella diplodiella заразява предимно зър­ната , повредени при градушка. Заразените зърна придобиват синкав вид и изглеждат като попарени от вряла вода.

След това те се спарушват, покафеняват и се покриват с бе­лезникави пикнидии. Гъбата се запазва под формата на пикнидии върху мумифицирани­те плодове по повърхността на почвата и като конидии в почвата. Конидиите се прена­сят до зърната с дъждовната вода по време на или след бури с градушки. Повреди могат да се открият и по наранени леторасти. Зара­зените с болестта бяло гниене по лоза - Coniella diplodiella гроздове могат да бъдат унищожени. В някои случаи заразените зърна причиняват влошаване качеството на суровината, което се отразява неблагоприятно на винификацията.

Борба с болестта бяло гниене по лоза - Coniella diplodiella

Борба срещу болестта бяло гниене по лоза - Coniella diplodiella се налага само когато определени обстоятелства благоприя­тстват заразяването, т.е. непосредствено след падане на градушка и при наличие на източник на зараза в лозята. Препоръчва се самостоятелно третиране във възможно най-кратки срокове след градушката.

В България няма регистрирани фунгициди за борба с болестта бяло гниене по лоза - Coniella diplodiella, но третирането с бордо- лезов р-р - 2% до 24 ч. след градушката е утвърдена практика.