Растителна защита

Бактериален рак по лозата - Rhizobium vitisОсновните симптоми при заразяване с болестта бактериален рак по лозата - Rhizobium vitis представляват подутини, откривани по вдървесинени части близо до повърхността на почвата. Подутини (тумори) могат да се развият също така и непосредствено под почвената повърхност или на височина до 1 м над нея.

Заразените с болестта бактериален рак по лозата - Rhizobium vitis растения образуват по-слабо развити леторасти и частите , образувани над местата с тумори, могат да загинат. Болестта бактериален рак по лозата - Rhizobium vitis навлиза в растенията основно през рани, причинени в резултат на измръзване, така че условията, благоприятстващи повредите от измръзване, благоприятстват и заразяването от R. vitis. Източник на зараза обаче може да бъде и заразеният посадъчен материал.

Борба с болестта бактериален рак по лозата - Rhizobium vitis

За предотвратяване появата и развитието на болестта трябва да бъдат засаждани лози, свободни от зараза. Полезни са практиките, ограничаващи повредите от измръзване, например загребване на младите лози и торене с калиеви торове през есента. В плододаващи лозя, където е установена болестта бактериален рак по лозата - Rhizobium vitis , резитбата трябва да се извърши преди започване на сокодвижението, като първо се режат здравите лози, а след това болните.

При установяване на нападнати растения през първите 3 години след засаждане на насаждението те трябва да бъдат изкоренявани и унищожавани. Директна борба с болестта бактериален рак по лозата - Rhizobium vitis по химичен път не е възможна.