Растителна защита

Мероприятия в овощната градина.Във влажни години листата на гроздето се прореждат.

Във влажни години,

катонастоящата, е полезна практика да се премахват част от листата около гроздовете.Това се прави , за да се намали влагата около тях и да се предпазят от прекомерен допир и особено от развитие на сивото гниене, за което тази година имеше предпоставкаисе явитвърде рано.

 Тази операция се прави и при винените, и при десертните сортове, когато гроздето започне да се прошарва.

 Трябва да се премахват само листата, които са около и близо до гроздовете, както и тези, които са поразени от болести или са повредени.

Внимавайте да не оголите прекалено много засенчените гроздове, тъй като зърната може да получат слънчев пригор. На такива гроздове, които са прекалено засенчени,прореждането се прави на няколко пъти - през няколко дни, за да се адаптират към светлината

Премахмането на листата се прави и ако имате сортове, които са с много големи листа.