Растителна защита

Мероприятия в овощната градина.Във влажни години листата на гроздето се прореждат.

Във влажни години,

катонастоящата, е полезна практика да се премахват част от листата около гроздовете.Това се прави, за да се намали влагата около тях и да се предпазят от прекомерен допир и особено от развитие на сивото гниене, за което тази година имеше предпоставкаисе явитвърде рано.

 Тази операция се прави и при винените, и при десертните сортове, когато гроздето започне да се прошарва.

 Трябва да се премахват само листата, които са около и близо до гроздовете, както и тези, които са поразени от болести или са повредени.

Внимавайте да не оголите прекалено много засенчените гроздове , , тъй като зърната може да получат слънчев пригор. На такива гроздове, които са прекалено засенчени,прореждането се прави на няколко пъти - през няколко дни, за да се адаптират към светлината

Премахмането на листата се прави и ако имате сортове, които са с много големи листа.