Растителна защита

Мероприятия в зеленчуковата градина.

По- голяма част от

плодовете и зеленчуците вече са прибрани и консервирани. Сега пред стопаните стои въпросът, какво да правим със стъблата и листата от зеленчуци, дървета и плевелите от градината.

Всеки градинар желае да получи максимален добив при минимални финансови и трудови разходи.

Най-евтиния тор е органичния – компоста. Това значи да превърнем всички растителни остатъци в екологична храна за градината, при това се спестяват и средства.

За съжаление не са много хората които знаят, че в компоста могат да се запазят семената на голяма част от плевелната растителност от градината. Там те са в покой и могат да се запазят до 8-11 години.

Важно: не складирайте в компоста осеменени плевели и болни растения!

Ако все пак те вече са там е добре да се избавите от тях.

На практика е доказано, че при температура +30-50˚С за два месеца всички семена загиват.

За да се постигнат такива условия е добре към растителните остатъци да се добавя неогнил (пресен) оборски тор, кокоши тор и др., добавя се и вода. В резултат на протичащите процеси в компоста плевелните семена загубват своята кълняемост, а това е и нашата цел.

Идеалната суровина за компост са младите, не успели да цъфнат плевели, остатъците от културни растения (листа и стъбла), но без признаци на заболявания.

Оборския тор е също ценен органичен тор , но и при него както и при компоста стои въпросът със семената от плевелите. Макар и преминали през храносмилателната система на животните или птиците, плевелните семена не губят своята жизненост. Затова е желателно и оборският и птичия тор да се подложат на същата обработка с черен найлон за постигане на високи температури за убиване кълняемоста на семената.