Растителна защита

Неприятелят жълт лозов акар - Schizotetranychus viticola развива до 9-10 поколения годишно и зимува като оплодени женски индивиди, съб­рани по много заедно , под кората на лозата.

Миграцията на презимувалите акари към развиващи се пъпки започва към средата и началото на втората половина на април. Неприятелят жълт лозов акар - Schizotetranychus viticola се храни със сок и хлорофил от развиващи­те се листа и в края на април или началото на май започват да снасят яйца по долната страна на листата. Излюпването на яйцата започва през първото десетдневие на май и възрастни акари от първо поколение се по­явяват към средата и началото на втората половина на май. През юни - септември развитието протича интензивно и е зависи­мо основно от сорта и температурата на въздуха.

Повредените листа от неприятеля жълт лозов акар - Schizotetranychus viticola променят оцветяване­то и консистенцията си - стават жълто-зелени, ръждивокафяви или червеникави, с по- груба и хрупкава при стриване листна петура. Вредната дейност на неприятеля жълт лозов акар - Schizotetranychus viticola се отразява неблагоприят­но върху протичане на физиологични и биохимични процеси в листата, в резултат на ко­ето лозите се изтощават, дават некачествено и малко по количество грозде.