Растителна защита

Болестта див огън по тютюна - Pseudomonas syringaep.v. tabaci е причинител на най-опасното бактериално заболяване по тютюна, като за­сяга предимно листата , но при силно нападе­ние е в състояние да деформира цялото рас­тение.

Културата се напада през всички фази от развитието си. По съвсем младия разсад в лехите признаците могат да се смесят с тези на сеченето. За разлика от сеченето, където първо се засягат основите на стъблата, при дивия огън първо се „стопяват“ листата. До­ри когато листенцата са напълно разрушени, стъблата и корените остават свежи. Върху развития разсад и по разсадения вече тютюн признаците са много по-различни. Най-характерният признак на болестта див огън по тютюна - Pseudomonas syringaep.v. tabaci е появата по листата на кръгли, жълто-зелени петна. Впоследствие в центъра им се образува некротична точица, която нараства и изпълва петното, като се огражда с хлоротичен оре­ол, рязко разграничаващ се от здравата тъ­кан. При благоприятни за развитие условия болестта див огън по тютюна - Pseudomonas syringaep.v. tabaci се разпростира чак до връхните листа и дори по семенните кутийки. При сил­но нападение на долните листа по върховете на младите растения често се наблюдават де­формации и хлороза, които симптоми много напомнят вирусно заболяване.

Борба с болестта див огън по тютюна - Pseudomonas syringaep.v. tabaci

Правилните културно-стопански мерки имат основно значение в борбата с болестта. Прилагат се сеитбообръщения с култури, ко­ито не се нападат от патогена- например житни. Извършват се подходящи почвообработки за дълбоко заораване на растителните остатъци. Извършва се обеззаразяване на тютюневото семе. Отглеждане и разсаждане на полето на здрав тютюнев разсад. Не се до­пуска едностранчиво азотно торене на тютю­на. Калиевите торове повишават устойчивостта на растенията към патогена. Извършват се редовни прегледи на разсада и разсадения на полето тютюн. Обират се и унищожават болните долни листа. Отглежданите у нас сортове са чувствителни към болестта див огън по тютюна - Pseudomonas syringaep.v. tabaci.

Активни вещества за борба с болестта див огън по тютюна - Pseudomonas syringaep.v. tabaci

След поройни дъждове, силни ветрове или градушка се пристъпва към третиране на растенията с фунгициди. Меден сулфат + калциев карбонат (бордолезов р-р), меден хидроокис, триосновен меден сулфат.