Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Петносване на пъпките по малината.

Причинител на това

заболяване е гъба, която зимува в заразените леторасти.

. На младите издънки се появяват елипсовидни виолетовокафяви петна, които са най-вече около пъпките. Есента те се разрастват и сливат.

. Напролет те са със сребрист цвят и с черни телца по тях.

. Поразената кора съхне, напуква се и често нападнатите леторасти се пречупват. Инфекцията се съхранява в кората на нападнатите издънки , които обикновено измръзват.

Препоръчва се изрязване на всички издънки, при ремонтантните сортове малини. Изрязване на плододавалите двугодишни леторасти и всички издънки с признаци на болестта. Зимно пръскане с бордолезов разтвор 2%, бордо микс20ВП – 200-300г/дка, фунгуран ОН 50ВП – 200-300г/дка.