Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Преди сеитба обеззаразяваме семената.

Голяма част от болестите

по зеленчуковите култури, причинявани от вируси, бактерии, микоплазми и гъби се пренасят със семената. Това е причината , която налага вземането на профилактични мерки. Те се изразяват в обеззаразяване на семената с различни средства и по различни начини – термичен, химичен, полумокър, сух, мокър и др. Третирането на семената преди сеитба е важна мярка за получаване на здрав и жизнен посадъчен материал.
При домашни условия за любителското зеленчукопроизводство обикновенно се прилага мокро обеззаразяване на семената.

След обеззаразяването семената се подсушават и са готови за сеитба.

Ако семената вече са засети без обеззаразяване, след покриването им с торопочвената смес се извършва поливане с разтвор на син камък (0,5 %) по 4-5 литра на кв. м. или Ридомил цинеб – 0,06%.