Растителна защита

Болестта Фомоза по цвекло (концентрични листни петна) - Pleospora betae Berl. е силно вредоносно заболяване по цвеклото, което вреди по всички органи на растението. Може да причини гниене на кълновете, „сечене“ на пониците , кореново гниене и гниене на кореноплодите.

По листата се образуват закръглени едри светлокафяви концентрични зонирани петна.

По тях се формират пикнидиите на патогена като черни точици. По семенните растения стъбла и съплодия се развиват кафяви петна с черни пикнидии. Болестта Фомоза по цвекло (концентрични листни петна) - Pleospora betae Berl. се запазва със съплодията и маточните растения. Пораженията от пато­гена водят до намаляване на продуктивност­та на семенниците и цвеклото и влошаване на качеството на продукцията.

Борба с болестта Фомоза по цвекло (концентрични листни петна) - Pleospora betae Berl.

- Цвеклото трябва да се отглежда при висока агротехника;

- Спазване на сеитбообръщение;

- Използване на здрав обеззаразен с фунгициди посевен материал.

Забележка: Трябва изрично да се подчер­тае, че споменатите дотук мерки за борба винаги водят до комплексното ограничаване на пораженията от тях. Това на практика означава, че не трябва да се води стихийна борба поотделно към всяко заболяване, а да бъде насочена към преобладаващия вид заболяване.