Растителна защита

Болестта мана по цвекло (пероноспора) - Peronospora farinosa Franc. се среща в по-силна или по-слаба степен в зависимост от метеорологич¬ните условия. Симптомите се наблюдават по котиледоните, листата, цветоносните стъбла, цветовете и съплодията и се проявяват в 2 форми: системни и локална.

Най-типична е системната форма във фаза розетка. Листата са хлоротични , деформирани, удебелени и за­вити като розетка, наподобява „зелка“. Болестта мана по цвекло (пероноспора) - Peronospora farinosa Franc. поразява и кореноплодa, по който се развиват едри воднисти петна - входна врата за вторични инфекции от микроорга­низми. Пораженията от болестта мана по цвекло (пероноспора) - Peronospora farinosa Franc. водят до сил- но намаляване на добива от корени и семена и влошаване на качествата им. Ензимните процеси в листата и кореноплодите са силно катализирани. Патогенът зимува като ооспора в остатъците или мицел в заразените щек- линки и семена.

Борба с болестта мана по цвекло (пероноспора) - Peronospora farinosa Franc.

Основни мерки за борба са спазване на сеитбообръщение, пространствена изолация (2 км) и използване на здрави щеклинки и семена.

Активни вещества за борба с болестта мана по цвекло (пероноспора) - Peronospora farinosa Franc.

Меден оксихлорид + цинеб, меден сулфат, бордолезов разтвор.