Растителна защита

Болестта ръжда по цвекло-Uromyces betae Lev. се явява в дъждовно и хладно време. Към края на пролетта и началото на лятото по котиледоните, младите листа и другите органи се наблюдават органите на гъбата - ецидии, сори с уредоспори и телеоспори. Болестта ръжда по цвекло-Uromyces betae Lev. зимува като телеоспора и уредоспора. Гъбата е еднодомна и развива пълния си цикъл върху цвеклото. Източник на инокулум могат да бъдат семената и маточните растения.

Борба с болестта ръжда по цвекло-Uromyces betae Lev.

Системата от мероприятия за борба изисква да се въведе правилно сеитбообръ­щение с изолация от маточниците. Използ­ване на здрави, неефектирани семена , а след прибиране на реколтата да се извърши дъл­бока оран.

При извеждане на химическата борба с медсъдържащи продукти за растителна за­щита се постига добър ефект и срещу причи­нителя на болестта ръжда по цвекло-Uromyces betae Lev.