Растителна защита

Вирусна мозайка - Beet Mosaic Virus) BMV

Вирусна жълтеница - Beet Yellows Virus - BYV

Кърли топ - Beet Curly Top virus - BCV

Описание на болестите

Вирусната мозайка - Beet Mosaic Virus) BMV е масово разпространена у нас, особено в цвекловите семенници. Загубите се изразяват в намаление на добива от корени от 10 до 15%, на захарността с 1 до 2 пункта и на семена над 30%. По листата се наблюдава мозаечно прошарване от хлоротични и тъмнозелени петна. Петурите се накъдрят и се завиват по дължина на главния нерв. Особено добре се очертават симптомите при цвекловите семенници. Вирусът се разпространява от листните въшки , най-често от бобовата и прасковената.

Вирусната жълтеница - Beet Yellows Virus - BYV също е широкоразпространена по цвеклото у нас. Намалението на добива от корени достига до 20-30%, а на захарността до 40%. Проявите на заболяването се влияят силно от условията на средата и щама на вируса. Петурите се оцветяват интензивно жълто. Листата са удебелени, при стискане се чупят и хрущят.

Появата на заболяването е в 3 форми, а именно: секторно, слабо некротично и силно некротично. Вирусът се пренася чрез сок от болно растение от листни въшки (бобова и прасковена) и в много слаба степен контактно. Основни източници на зараза са семенниците, зимен спанак, лободовите, щировите, сложноцветните и поветицови плевелни растения, в които се запазва вирусът.

Вирусната върхова къдравост Кърли топ - Beet Curly Top virus - BCV е необичайно вредоносна за цвеклото. В някои страни на Европа и САЩ тази болест причинява пълно унищожение на посевите. Заразените растения се характеризират с оголемено чело, по което се развиват къдрави листа със скъсени листни дръжки. Най-често младите листа имат около жилките мрежести рисунки. Преносител на заболяването е цикадката Eupteheryx tenella Backer.

Стратегия за борба

Разпространението на вирусите се ограничава чрез пространствена изолация (1 km между едно и двугодишно цвекло, а също така и от другите посочени гостоприемници). Унищожаване на векторите и плевелната растителност. Бракуване на болните щеклинги и семенички.

Химичната борба с листните въшки и цикадката започва при откриване на 1 неприятел на 1 растение.