Растителна защита

Телени червеи Телени червеи - сем. Elateridae развиват едно поколение за 2-4 и 5 години и зимуват като ларви от различни възрасти и възрастно насекомо в землиста камера на дълбочина до 20-30 cm. Ларвите (телени червеи) повреждат кълно­вете на семената, коренчетата, младите стъбла и в по-късна фенофаза дълбаят ходо­ве в кореноплода. Ларвите прекарват цялото си развитие в почвата. Телени червеи - сем. Elateridae линеят от 7-8 до 11-14 пъти в зависимост от температурата, вла­гата и храната, поради което се наблюдава постоянна миграция на ларвите. Наесен , със захлаждане на времето и понижаване на тем­пературата на повърхностния почвен слой, ларвите мигрират в по-дълбоките пластове. Напролет обратно те се придвижват към повърхността. Пролетната миграция се свързва и с храната, която се намира в повъ­рхностния слой.

Борба с неприятерите телени червеи - сем. Elateridae

С житни примамки и почвени разкопки се установява плътността на ларвите на 1m2. За цвеклото икономическият праг на вред­ност (ИПВ) е 5-6 бр./m2.

Активни вещества за борба с неприятерите телени червеи - сем. Elateridae:

- Имидаклоприд, тиаметоксан, карбосулфан, бифетрин.