Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Време е да предпазите дюлята от загиване на завързите.

Ако не се води борба с

тази болест през годините с благоприятни условия за развитието и тя може да унищожи напълно плодовата реколта при дюлята.

По младите връхни листа се образуват светлокафяви петна, които се разрастват по нерватурата и скоро обхващат цялата петура. След прецъфтяването заразените завръзи не се развиват, покафеняват заедно с прикрепените в основата им 1-2 листа и изсъхват, а по-късно се мумифицират . Мумифицираните завръзи остават върху клоните през целия вегетационен период и много рядко окапват още през пролетта.

По младите листа рано напролет се появяват кафяви петна, които се разрастват и бързо обхващат целия лист. През листните дръжки заразата достига и до младите леторасти , където се появява некроза. При влажно време нападнатите части се покриват със сиво-син плесенов налеп, издаващ бадемова миризма. От листата паразита преминава върху леторастите и цветните пъпки, които некротират.

Благоприятни условия за инфекция и по-нататъшно развитие на болестта се създават при хладна и влажна пролет.

За извеждане на борба и при тази болест е важно изрязването до здрава тъкан на заразените клонки и мумифицирани плодове и унищожаването им, тъй като те са източник на първичната инфекция.

Няма установени сортове дюля устойчиви на това заболяване.

Химична борба: третиране преди цъфтежа във фаза розов бутон, и след прецъфтяването с медни фунгициди.