Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Опасна болест по ягодите.

Сивото гниене по ягодите се

причинява от гъба , която презимува в растителните остатъци. При благоприятни условия през пролетта се причиняват първичниге заразявания, обикновено във фаза цъфтеж на ягодите.В този период гъбата се развива много бавно и не дава видими признаци на болни растения.

При влажни условия,патогенът напада развиващите се плодове. Само след няколко дни започва вторично заразяване със спори, което осигурява постоянно наличие на зараза през периода на плододаване и зреене. Най-важният фактор за развитието на болестта е влажността.

Сивото гниене напада също листата, дръжкитеи стъблата. Среща се и по много други видове растения като паразит.

Химичната борба включва третиране с подходящи фунгицциди в определени фази:

Първо пръскане - в началото на цъфтеж;

Второ пръскане - непосредствено след цъфтежа.

Броят на пръсканията зависи и от конкретните агрометеорологични условия. Пръсканията се прекратяват две седмици преди узряване на ягодите.

Разрешени ПРЗ – Шавит Ф 72 ВДГ.