Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Вземете мерки срещу бадемовия семеяд.

Около две седмици след

прецъфтяване на бадемите, започва летежът на бадемовия семеяд - най-опасният неприятел за тази култура.Той снася яйцата си по младите плодчета, които са току-що формирани. Излюпената ларва се вгризва в тях и се изхранва с ядката , като я прави негодна за консумация. Повредените плодове опадват или остават на дървото до следващата година, заедно с какавидиралата ларва.

Напръскайте бадемите сега срещу неприятеля, за да не успее да снесе яйцата си. Ако закъснеете ларвите ще се излюпят и вгризат в младите плодчета, където стават недостъпни за въздействие от препарати.

Подходящи са всички контактни инсектициди. След 10 дни пръскането се повтаря. В градини с по-силно нападение от предната година е добре да се направи дори и трето пръскане през същия интервал.