Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.

Как да получим нужната концентрация на работния разтвор

За да сте сигурни, че

правилно използвате препаратите, вашата пръскачка трябва първо да се калибрира по следния начин:

  1. Напълнете я с вода, изпръскайте я при нормален за вас ход и измерете каква площ сте покрили - така ще разберете колко кв.метра ще покривате с пълна пръскачка.
  2. Как да изчислите дозата на препарата на единица площ?
  • измерете приблизително площта, която искате да третирате;
  • преценете с колко пръскачки ще я покриете - според калибрирането , което направихте;
  • необходимото количество препарат ще изчислите по формулата:

КНП = ИПТ (кв.м.) х РПД (г или мл): 1000

КНП - необходимо количество препарат

ИПТ - измерената площ за пръскане

РДП - регистрирана доза на препарата

Така изчисленото количество препарат разпределете вече поравно на броя пръскачки, с които ще напръскате площта. Това измерване е необходимо най-вече, когато пръскате с хербициди.