Растителна защита

През юни опазването на лозите от болести е от важно значение за бъдещата гроздова реколта. През месеца при лозата протича масово фаза цъфтеж.

Периодът от цъфтежа на ресите до образуване на завръз с големина на грахово зърно е критичен за заразяване с мана

Това изисква сгъстени пръскания през 10-12 дни. Подходящите фунгициди срещу мана са доста, представяме някои от тях, като в скоби е посочен карантинният срок на препаратите.

Може да се използват Арметил М - 0.25% (20дни), Пенкоцеб 80ВГ - 0,2% (28 дни), Фолпан 80ВДГ - 0,15% (20 дни), Галбен 8 М 65 - 0,25% (28 дни), Верита ВГ - 0,2% (30 дни), Акробат МЦ - 0,2% (20 дни), Ридомил голд МЦ 68ВДГ - 0,25%(20 дни), Валбон - 0,2% и др.

Идва ли брашнестата мана

Преди и по време на цъфтежа на ресите лозата се напада от оидиум - брашнеста мана.

За борба срещу този опасен гъбен патоген може да се използва някои от посочените препарати - Фалкон 480 ЕК - 0,03% (14 дни), Флинт Макс 75 ВГ-0,02% (14 дни), Топаз 100 ЕК - 0,015% (28 дни), Топ плюс 70 ВП - 0,1% (14 дни), Строби ДФ-0,02% (35 дни); Бампер 25 ЕК - 0,02% (30 дни), Фоликур 250 ЕБ - 0,04% (21 дни), Байфидан 250 ЕК - 0 ,01%(30 дни), Колис СКЦ - 0,04% (28 дни) и др.

През втората половина на юни се повишава рискът от зарази със сиво гниене

Благоприятни са наличието на продължителен дъждовен период, висока атмосферна влажност (над 90%) и температури от порядъка на 20-25 С.

Болестта напада всички части на лозата (леторасти, цветове, зърна). Най-сериозни повреди гъбата причинява по зърната през периода на зреене на гроздето.

През юни за редуциране на ранните зарази от сиво гниене е необходимо в края на цъфтежа на ресите да се извърши третиране с някои от фунгицидите - Суич 62,5 ВДГ - 0,08% (35 дни), Топ Плюс 70 ВП - 0,1% (14 дни), Топсин М ВДГ - 0,1% (14 дни), Тирам 80ВГ - 0,4% (21 дни). Фунгицидите Топ Плюс 70 ВП - 0,1% и Топсин М ВДГ - 0,1% са ефикасни и срещу брашнестата мана.

За едновременна борба

срещу трите икономически болести - мана, оидиум и сиво гниене са регистрирани фунгицидите Кабрио Топ - 0,2% (28 дни), Шавит Ф72 ВДГ - 0,2%(20 дни), Куадрис 25 СК - 0,075% (21 дни).

За да не се създаде резистентност към даден фунгицид е необходимо редуването на препарати с различни активни вещества.

Един и същ препарат със системно действие не е желателно да се използува повече от 3 пъти по време на вегетацията.