Растителна защита

Бактерия причинява сипкавото меко гниене по лука.

Сипкавото меко гниене

се появява през отделни влажни години и може да съсипе до 60-70% реколтата от лук.

Признаците на болестта се появяват в края на вегетацията, непосредствено преди изваждането на лука. Някои листа започват да жълтеят и съхнат. При пипане се забелязва, че лъжливото стъбло на такива растения е меко и хлъзгаво. Това се дължи на загниване на някои от вътрешните люспи на луковицата. Често се наблюдава редуване на здрави и загнили люспи. Нагнилите луковици не миришат. Скоро след изваждането те прорастват и изгниват.

Причинител на сипкавото меко гниене е бактерия , която не се пренася със семената. Заразяването се извършва най-често в основата на листата. Затова метеорологичните условия преди и по време на изваждането на лука имат голямо значение за развитието на болестта.

Един от най-сигурните начини за намаляване на загубите от тази болест е навременното изваждане на лука при полягането на първите растения.

Ножът, с който се изрязват лъжливите стъбла, да се потапя в 5% оцетна киселина.

Всички изгнили луковици да се отстраняват.