Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Въшки при семковите овошки.

Почти навсякъде в страната

има масово нападение на листни въшки. Кои въшки са най-разпространени, как да ги познаете, как да изведете борбата с тях?

Зелената ябълкова листна въшка вреди главно по ябълката, но се среща по крушата, дюлята и глога. Тя е опасен неприятел за младите градини. Тази въшка годишно има 8 до 19 поколения. Това е причината след като сте третирали и сте унищожили популацията на дървото, след време отново да се появят въшки. По време на цъфтежа се раждат по 40-50 ларви. Образуват се колонии от въшки, които смучат сок от листата и връхните части на леторастите. Те се завиват без да променят цвета си. Въшките отделят медена роса , върху която се развиват чернилни гъбички. Крилатите женски се появяват от второто поколение и разселват вида в овощната градина. През лятото, при високи температури и ниска влажност и вдървесиняване на леторастите, въшката изпада в депресия и вредната й дейност почти спира. Колонии могат да се наблюдават главно по лакомците и леторасти с невдървесинен връх.

Ларвите на ябълково-живовлековата листна въшка се излюпват при набъбване на пъпките

Хранят се като смучат сок между люспите им. Впоследствие преминават по долната страна на листата. Смучат сок от листа, дръжки и цветове, а после и от завръзите. При храненето си инжектират секрет, който спира растежа.

Повредените части силно се деформират и остават по-дребни. От втората половина на май в колониите се появяват крилатите разселителки, които мигрират по младите леторасти и лакомците на ябълката и по междинните гостоприемници - видове живовлек. Една част от популацията на въшката остава по ябълката до края на юни - началото на юли. В средата на юли те мигрират изцяло. Есента се връщат върху ябълката и раждат, а женските смучат сок от долната страна на листата.

По семковите вредят още: ябълково-житна листна въшка - с основни гостоприемници ябълка, круша, дюля, мушмула и различни видове глог, а междинни гостоприемници - житни треви. червеногаловата листна въшка - напада само ябълката. Листата се завиват надлъжно надолу, а по тях се образуват червени подутини (гали)

Крушовата листна въшка - неин основен гостоприемник е крушата, междинен - лепката. Безкрилите женски са кафяво-червеникави с белезникав налеп. Повредените листа се завиват напречно, като тръбички.