Растителна защита

Вертицилийно увяхване  по патладжан - Verticilium dahliaeВертицилийно увяхване - Verticillium dahliae е най-важната болест за патладжана. Първоначално най-долните листа на възрастните растения губят тургора си, увяхват и изсъхват. По-късно бо­лестта вертицилийно увяхване по патладжан - Verticillium dahliae обхваща и листата от горните етажи, като предизвиква листопад. Корените на на­паднатите растения са свежи и здрави на вид. В областта на кореновата шийка ликото и дървесината са кафяви. Болестта вертицилийно увяхване по патладжан - Verticillium dahliae презимува като мицел в растителните остатъци и се за­пазва като микросклероции в почвата до 8 години. Патогенът се развива по-силно при температура 20-24°С върху леки и бедни на хумус почви и по-слабо върху черноземи.

Борба с бо­лестта вертицилийно увяхване по патладжан - Verticillium dahliae

Спазване на 4-5-годишно сеитбообръщение. Застъпване на устойчиви сортове - Веранус, фитостоп. Засаждане на здрав разсад. Отглеждане на растенията върху богати на хумус почви. През вегетацията да се поддър­жа оптимална влажност на почвата. Унищо­жаване на растителните остатъци след при­биране на продукцията.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net