Растителна защита

Вертицилийно увяхване  по патладжан - Verticilium dahliaeВертицилийно увяхване - Verticillium dahliae е най-важната болест за патладжана. Първоначално най-долните листа на възрастните растения губят тургора си, увяхват и изсъхват. По-късно бо­лестта вертицилийно увяхване по патладжан - Verticillium dahliae обхваща и листата от горните етажи , като предизвиква листопад. Корените на на­паднатите растения са свежи и здрави на вид. В областта на кореновата шийка ликото и дървесината са кафяви. Болестта вертицилийно увяхване по патладжан - Verticillium dahliae презимува като мицел в растителните остатъци и се за­пазва като микросклероции в почвата до 8 години. Патогенът се развива по-силно при температура 20-24°С върху леки и бедни на хумус почви и по-слабо върху черноземи.

Борба с бо­лестта вертицилийно увяхване по патладжан - Verticillium dahliae

Спазване на 4-5-годишно сеитбообръщение. Застъпване на устойчиви сортове - Веранус, фитостоп. Засаждане на здрав разсад. Отглеждане на растенията върху богати на хумус почви. През вегетацията да се поддър­жа оптимална влажност на почвата. Унищо­жаване на растителните остатъци след при­биране на продукцията.