Полезна информация за растителната защита.

Кога се извършва зимното пръскане на овощните дървета?

Зимното пръскане на овощните дървета може да се извършва от

опадане на листата до разпукване на пъпките напролет. Обаче най-подходящият момент от този продължителен период за зимно пръскане е при набъбване на пъпките: По това време зимуващите стадии на насекомите и акарите са по-лесно уязвими от препаратите за растителна защита, защото са „изтощени” от продължителната зима. Освен това и ефикасността на химичните средства при по-високите температури към края на зимата и началото на пролетта е по-голяма. В края на зимата има достатъчно благоприятни дни за зимно пръскане на малките овощни градини.

По какъв начин се извършва зимното пръскане на овошките?

Като се има предвид, че със зимното пръскане на овошките трябва да бъдат унищожени всички зимни стадии на насекомите и акарите, които зимуват по стъблото, клоните, пъпките и т.н. на овощните дървета, и че те зимуват на защитени места, зимното пръскане трябва да се извърши така, че всички части на дърветата да бъдат намокрени с разтвор. Това може да се постигне с разпръсквачи с широки отвори на дюзите, които дават възможност за изпръскване на разтвора във вид на едри капки и обливане на надземната част па дървото от всички страни. По тази причина разходът на разтвор за зимно пръскане на овощните дървета е голям.

Достатъчно ли е зимното пръскане, за да бъдат унищожени всички неприятели и причинители на болести, които зимуват по овощните растения?

По овощните растения зимуват акарите, листните въшки, щитоносните въшки, причинителите на къдравостта по прасковата, на мехурките по сливата и по джанката и други неприятели и болести. Би трябвало да се очаква, че зимното пръскане извършено правилно, ще бъде достатъчно, за да бъдат унищожени всички болести и неприятели, които зимуват по овощните растения, и не ще има нужда от летни пръскания срещу тях. На практика обаче не всякога е така, защото и при най-доброкачествено напръскване на овощните растения не може да се постигне 100% унищожаване на зимуващите по тях болести и неприятели. Понеже някои болести и неприятели се размножават много бързо (листните въшки, акарите и др. имат по 8-10 и повече поколения годишно), неунищожените от зимното пръскане индивиди могат да се размножат през лятото в размери, опасни за листата и плодовете на овощните растения. По тези причини срещу някои болести и неприятели трябва да се извършват и летни пръскания, макар че е извършено зимно пръскане.

Чрез зимното пръскане на овощните растения обаче се намалява плътността на заразата до минимум, което дава възможност да се отложат някои пръскания през лятото и да се намали броят им. При добре извършено зимно пръскане не са необходим пръскания рано напролет срещу листните въшки, акарите и др. В такъв случай пръскания се налагат късно през лятото, когато оцелелите при зимното пръскане индивиди се намножат в по-големи размери.

При някои болести, каквито са мехурките по сливата, къдравостта по прасковата и др., при които причинителите заразяват еднократно в началото на набъбване на пъпките, е достатъчно само зимно пръскане.

При какви метеорологични условия трябва да се извършва зимното пръскане и пръскането и прашенето през вегетационния период?

Зимното пръскане трябва да се извършва при абсолютно тихо време. Само при такова време има възможност да се напръскат клоните от всички страни, което е гаранция за висока ефективност на зимното пръскане. Независимо от това при вятър голяма част от разтвора се отнася далеч извън овощната градина, без да се използва за целта.

За пръскане и прашене на овощните растения през вегетационния период трябва да се избират тихи, слънчеви дни, без изгледи за валежи. Най-подходящи за пръскане са сутрешните и вечерните часове на деня, защото тогава атмосферата е най-спокойна. Ако има възможност за осветяване на овощната градина и няма роса, още по-добре е да се пръска (праши) през нощта. Пръскането трябва да започва след като се вдигне росата, да се преустановят през горещите часове на деня и да продължава привечер. За предпочитане е обаче прашенето да се извършва преди вдигане на росата, защото прахът полепва по-добре, когато листата са влажни.

Не бива да се пръска и праши през време на дъжд, макар и слаб, защото разтворът се разрежда и измива, а и прахът също се измива. Ако след пръскането или прашенето завали дъжд, те трябва да се повторят, преди да са изсъхнали капките по листата и плодовете.


Още за растителната защита: