Растителна защита

Кои са симптомите изтеглянето на зимните житни растения?

Проявите се наблюдават при редуване на замръзване и размръзване на горния почвен слой. Растенията изглеждат като проскубани с открит възел на братене и корени на повърхността на почвата. Такива растения или загиват, или успяват да пуснат допълнителни корени от възела на братене, с които се захващат за почвата и продължават развитието си.

Кой е причинителят на изтеглянето на зимните житни растения?

Това са ниските температури. Изтеглянето е повреда, която се получава при многократно редуване на отрицателни през нощта и положителни температури през деня. При такива условия преовлажненият горен почвен слой от 2-З см през нощта замръзва, а през деня се размразява. При замръзването почвата увеличава обема си, напуква се и се издига нагоре, при което се изтеглят корените, като една част от тях се разкъсват. Корените на силно засегнатите растения при размръзване на почвата остават над повърхността.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net