Растителна защита

Кои са симптомите изтеглянето на зимните житни растения?

Проявите се наблюдават при редуване на замръзване и размръзване на горния почвен слой. Растенията изглеждат като проскубани с открит възел на братене и корени на повърхността на почвата. Такива растения или загиват, или успяват да пуснат допълнителни корени от възела на братене, с които се захващат за почвата и продължават развитието си.

Кой е причинителят на изтеглянето на зимните житни растения?

Това са ниските температури. Изтеглянето е повреда, която се получава при многократно редуване на отрицателни през нощта и положителни температури през деня. При такива условия преовлажненият горен почвен слой от 2-З см през нощта замръзва, а през деня се размразява. При замръзването почвата увеличава обема си , напуква се и се издига нагоре, при което се изтеглят корените, като една част от тях се разкъсват. Корените на силно засегнатите растения при размръзване на почвата остават над повърхността.