Растителна защита

 

 

Подготовка на почвата

 

dinia-1За борба срещу плевелите още през есента се внася вегетационен тотален хербицид (без значение на името му) с активно вещество глифозат 360 ЕК в доза 0,6-1 л на декар. Третирането се извършва 3-4 седмици преди дълбоката оран при височина на плевелите 15-20 см. Подходящи предшественици на дините са бобовите, житните и някои зеленчукови култури, но не и от сем. Тиквови. Подбират се за производство на дини площи с водопропусклива почва и подпочва, защитени от ветрове.

 

През есента въз основа на почвен анализ се тори с органични и минерални торове, без да се внасят азотни. През март на следващата година площта се култивира и се фрезова. С предпосадъчната обработка се оформя лехо-браздова повърхност с висока леха. Внасят се примамки срещу неприятелите.

 

 

Отглеждане на разсад дини

 

Независимо в какъв тип съоръжение ще се отглеждат дините, най-подходящо е да се използва предварително произведен разсад. Така се постига по-висока ранозрелост в сравнение с директното засяване. За производството на разсад семената се засяват около 30 дни преди засаждането по възможност в саксии, за да се избегне пикирането. Предварително семената се накисват във вода или се рътят. След поникването на дините се поддържа по-ниска температура - 14-15°С,а след около две седмици се повишава на около 20°С. Тя се колебае с 2-3°С над или под 20°С в зависимост от слънчевото греене и от нарастването на растенията. Разсадът се подсилва с торово-почвена смеска, а съоръженията се проветряват редовно и се поддържа оптимален светлинен режим.

 

Добри резултати се получават когато разсадът от дини се присади върху подложка от кратуна. Плодовете от присадените дини превишават по съдържание на сухо вещество и захари плодовете от контролата. Лесната и бързоусвоима техника на присаждане и големият процент на прихващане (до 96%) позволяват по-широкото въвеждане на присаждането особено при ранните сортове, неустойчиви на болести по кореновата система.

 

Най-добре е преди сеитбата семената на дините и на кратуните да се рътят. Засяват се разпръснато или на редове (3x3 см). Поддържа се температура около 25-28°С. Когато растенията са отворили добре семеделите си (около 5-6 дни след поникването), се присажда. Всяко закъсняване с присаждането води до неуспехи. Правилно отглежданият разсад дини в момента на присаждането трябва да бъде с късо, дебело и плътно стъбло.

 

Присажда се с четиристепенно метално шило с диаметър 2-2 , ,5 мм. С него се премахва вегетационния връх на подложката и на мястото му чрез въртене и леко натискане се прави пробив в стъблото на дълбочина 1-1,5 см. От линията се прави калемче с дължина 1,5 см, на което се изрязва част от кожицата и основата леко се подостря. Поставя се в пробива на подложката, като двете части прилепват добре, а семеделите се възсядат.

 

Присадените растения се пикират в саксии. При засаждането, както и по-късно, семеделите се запазват цели. За известно улеснение подложките може да се отгледат чрез засяване на 1-2 семена в саксии. Тогава се присажда, без подложките да се изскубват.

 

През следващите 3-4 дни след присаждането растенията се приспособяват постепенно към светлината. Най-важните условия, които осигуряват прехващането на растенията, са високата температура (около 28°С) и високата влажност (80%). Спойката между подложката и присадника се образуза за 6-7 дни. Всички разклонения и листа, които излизат от подложката, се почистват, като се запазват само семеделите.

 

Засаждане на дините

 

diniya_2Засаждането на дините се провежда, когато почвената температура се повиши над 12-14°С. Такива условия настъпват през първата половина на април. Дините се засаждат редово, при разстояние между редовете 150 см и между растенията в реда 80-100 см, на дълбочина до семеделите. Поливат се с 1-2 л затоплена до 17-18°С вода на гнездо и се загърлят с рохкава почва.

 

Грижи след засаждането на дините

 

През вегетацията на дините се поддържа температура 25-28°С през деня при слънчево време и 20-22°С при облачно. Поливките отначало са ограничени и най-често са по гнезда и ръчни. С оглед поддържането на по-ниска относителна влажност (70-75%) тунелите се проветряват редовно. Това се постига по-лесно и с по-малко разход на труд при използване на перфорирано фолио. Необходимо е да се знае, че редовното проветряване спомага и за навлизане на пчелите, които са основен опрашител на цветовете на дините. При по-слаб растеж във фаза 4-5 листа растенията се подхранват предимно с азотни и с калиеви торове. При първото окопаване може да се внесат и фосфорни или сложни (комбинирани) минерални торове. Дозата им се определя в зависимост от запасеността на почвата.

 

Към края на май дините се откриват напълно, като окончателно се премахва фолиото. Тогава по преценка може да се приложат резитби. На растения със силно нарастващо централно стъбло и със слабо плодообразуване върховете се отстраняват.

 

Беритба на дините

 

 

Беритбите на дините започват в началото на юли и продължават 1-1,5 месеца. Добивът варира от 4 до 6 т от декар.