Растителна защита

Полезна информация за лозята. Бяло кореново гниене - то подтиска насажденията. Това гниене

се причинява от Rosellinia necatrix.Среща се най-често в площи на изкоренени лозя , на тежки и влажни почви с ниско съдържание на карбонатни съединения.Леторастите стават хлоротични със скъсени междувъзлия.Болните насaждения като цяло имат подтиснато развитие. Листата стават удебелени, светлозелени и ...
Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер

Важни в