Растителна защита

Полезна информация за лозята.Оидиумът предпочита влага и затопляне. Оидиум или

пепелница - така още се нарича брашнестата мана - Uncinula necator.Напада първо зелените части на лозата - листа, леторасти, мустаци, реси и гроздове.Образува белезникав до сив плесенов налеп, когато стигне до гроздето. Ако изтриете такъв налеп по зърната, трябва да видите , че тъканите са мрежесто кафяви.

Ако се вгледате в листата - те направо прегарят, но не падат.

Леторастите обаче бързо се деформират.

Зърната на гроздето се нападат рано

Това може да стане почти от образуването на ресата до началото на зреене. Ако са поразени, се напукват много силно и при влажни условия загниват.

Пръскането трябва да стане много рано, когато леторастите са 5-10 см. и е започнало образуването на реса.

Следващите пръскания се провеждат през 7-14 дни в зависимост от ползваните препарати.

Какво помага на болестта: високата атмосферна влага и трайното затопляне на времето са предпоставки за развитие на оидиум.

Какво възпира болестта: около началото на август с настъпването на високите температури и на ниска атмосферна влажност условията за развитие намаляват.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер