Растителна защита

Полезна информация за земеделските култури. Какви фунгициди спират болестите. Срещу струпясването по ябълката и крушата се правят предцъфтежни пръскания, особено във фаза миши уши. Използва се бордолезов разтвор - 1%-ов, каптан 50 ВП - 0,3% или 30 г , купроксат ФЛ - 0,3% или 30 мл за 10 л вода, фунгуран ОН 50 ВП - 0,15% или 15 г, и др.

 

Срещу брашнестата мана по ябълката се третира с байфидан 250 ЕК - 0,015% или 1.5 мл, фолпан 80 ВДГ - 0,15% или 15 г.

Двете пръскания могат да се комбинират.

Срещу къдравостта по прасковата (сн. вляво) преди цъфтежа е подходящо да се пръска с дитан М-45 - 0,3% или 30 г, скор 250 ЕК - 0,02% или 2 мли други.

Срещу петносването на пъпките и засъхването на летораслите на малината при височина на летораслите 15-20 см се използва с бордолезов разтвор 1%-ов, или фунгуран ОН 50 ВП - 0,15% или 15 г.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер