Растителна защита

Полезна информация за лозята.Дъждовете докарват болести. Влажното време

създава предпоставки за поява на повече патогени и заразявания по лозите и асмите и за по-благоприятното им развитие.Брашнестата мана /оидиум/ например предпочита да има влага и затопляне.Лозите са заплашени от образуването на ресата до началото на зреене.

В такива години пръскането трябва да започне рано, когато леторастите са 5-10 см. и е започнало образуването на реса.

Следващите пръскания се провеждат през 7-14 дни в зависимост от ползваните препарати.

Правят се до 1-2 предцъфтежни и 2-4 следцъфтежни пръскания в зависимост от чувствителността на сорта и вида на препаратите.

При мана борбата се извежда при поява на първите "мазни" петна.

При жълтия лозов акар яйцеснасяето започва обикновено в края на април и през първата десетдневка на май , а излюпването на ларвите - към средата на май.

Яйцата се разполагат от долната страна на листата.

Възрастните акари от новото поколение се появяват още през втората половина на май.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер